<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1516017178694353&ev=PageView&noscript=1" />
Centrum Tance

Seminář zdarma za 10 CéTéček

CéTéčka bude chtít každý. Buďte mezi prvními!

Vyzvedněte si na recepci kartičku a sbírejte CéTéčka.

Je to jednoduché. Chceme rozdávat radost a semináře zdarma.

Těšíme se na Vás!

Videoukázka - Jak se u nás na semináři můžete mít!

Pravidla

 • za každý seminář obdržíte 1 razítko "ct" na svou hrací kartu
 • hrací kartu získáte na recepci
 • za 10 razítek na jedné hrací kartě získáte 1 seminář ZDARMA 
 • akce trvá od 15. 2. 2019 do 15. 2. 2020
 • seminář zdarma si můžete vybrat do 31. 3. 2020

Otázky a odpovědi

 • za ztracenou kartičku s razítky vám vydáme prázdnou a vy začnete znovu
 • o razítko si řekněte v době konání semináře, zpětně je nepřidělujeme
 • hrací karta je nepřenosná (každý klient má svou kartu s unikátním číslem) 
 • razítka na více hracích kartách nesčítáme
 • za hrací kartu s méně než 10 razítky vám nemůžeme dát žádnou výhru ani slevu
 • můžeme zkontrolovat vaše návštěvy seminářů v naší databázi, pokud se stane, že některé razítko máte neoprávněně, můžeme vám výhru nepřiznat

Podrobná pravidla

Podrobná pravidla akce Sbíráme CéTéčka (dále jen „akce“)

 • Organizátorem akce je Centrum pohybu s.r.o. IČO 02586797.
 • Akce probíhá na všech recepcích Centra Tance od 15. 2. 2019 do 15. 2. 2020.
 • V této době lze na jednotlivých recepcích Centra Tance získat razítka.
 • Razítka sbírá účastník akce na hrací kartu, která je k této akci určena a je k dostání na vyžádání na recepcích Centra Tance.
 • Hrací karta je nepřenosná.
 • Každá hrací karta má unikátní kód.
 • Akce se mohou účastnit klienti Centra Tance, kteří se v době od 15. 2. 2019 do 15. 2. 2020 zúčastní semináře Centra Tance (= lekce typu "seminář") a ten uhradí v plné výši.
 • Za každý uhrazený seminář obdrží klient na vyžádání na recepci 1 razítko.
 • Po předložení hrací karty s 10 razítky na kterékoliv recepci Centra Tance si může majitel hrací karty vybrat libovolný seminář Centra Tance dle vlastního výběru zdarma.
 • Získaná razítka a seminář zdarma si lze vybrat nejpozději do 31. 3. 2020.
 • Účastník akce není oprávněn požadovat vydání razítka na jiné recepci Centra Tance, než na které se účastnil semináře, za kterou mu náleží razítko.
 • Účastník akce je povinen ihned na recepci před konáním semináře požádat o razítko, na které má nárok; opožděná reklamace nebude uznána.
 • Razítka nelze směnit za hotovost a jednotlivá razítka na různých hracích kartách nelze sčítat.
 • Organizátor si vyhrazuje právo během konání této akce změnit pravidla akce nebo akci omezit, odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách Centra Tance www.centrumtance.cz. V takovém případě nemají účastníci akce nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů.
 • V této akci nedochází ke zpracování osobních údajů účastníků akce.
 • Úplná pravidla akce jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.centrumtance.cz

Doporučit přátelům: