Příspěvky na pohybové aktivity

proplácené zdravotními pojišťovnami - ROK 2022

Víte, že Centrum Tance vystavilo již 16 045 potvrzení pro zdravotní pojišťovny?
Napište nám na info@centrumtance.cz a dejte vědět své pojišťovně, že i VY pravidelně pečujete o své zdraví.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111)

 • Pravidelná pohybová aktivita - dospělý až 500,- Kč
 • Pravidelná pohybová aktivita - senior až 500,- Kč
 • Vhodná pohybová aktivita - těhotná žena a žena po porodu až 3.000,- Kč
 • Pravidelná pohybová aktivita - dítě až 800,- Kč

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)

 • Pravidelná pohybová aktivita - dospělý až 500,- Kč 
 • Pravidelná pohybová aktivita - senior až 500,- Kč
 • Vhodná pohybová aktivita - těhotná žena a žena po porodu až 10.000,- Kč
 • Pravidelná pohybová aktivita - dítě až 500,- Kč
 • Letní pohybový tábor až 10.000,- Kč

 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213)

 • Pravidelná pohybová aktivita - dospělý až 500,- Kč
 • Pravidelná pohybová aktivita - senior až 500,- Kč
 • Vhodná pohybová aktivita - těhotná žena a žena po porodu až 1.000,- Kč
 • Pravidelná pohybová aktivita - dítě až 500,- Kč 
 • Letní pohybový tábor (vč. příměstského) až 1.000,- Kč

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201)

 • Pravidelná pohybová aktivita - dospělý až 500,- Kč 
 • Pravidelná pohybová aktivita - senior až 500,- Kč
 • Vhodná pohybová aktivita - těhotná žena a žena po porodu až 1.500,- Kč
 • Pravidelná pohybová aktivita - dítě až 500,- Kč
 • Letní pohybový tábor (vč. příměstského) až 500,- Kč

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

 • Pravidelná pohybová aktivita - dospělý až 500,- Kč 
 • Pravidelná pohybová aktivita - senior až 500,- Kč 
 • Vhodná pohybová aktivita - těhotná žena až 500,- Kč
 • Pravidelná pohybová aktivita nebo letní pohybový tábor - dítě až 700,- Kč

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

 • Pravidelná pohybová aktivita - dospělý až 700,- Kč 
 • Pravidelná pohybová aktivita - senior až 700,- Kč
 • Vhodná pohybová aktivita - žena po porodu až 1.000,- Kč 
 • Pravidelná pohybová aktivita - dítě až 500,- Kč
 • Letní pohybový tábor (vč. příměstského) až 1.500,- Kč 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211)

 • Pravidelná pohybová aktivita - dospělý až 500,- Kč
 • Pravidelná pohybová aktivita - senior až 500,- Kč
 • Vhodná pohybová aktivita - těhotná žena a žena po porodu až 3.000,- Kč
 • Pravidelná pohybová aktivita - dítě až 1.500,- Kč 
 • Letní pohybový tábor až 500,- Kč

 

Podmínky čerpání

 • Příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu lze využít jednorázově v rámci stávajícího roku.
 • V rámci jedné žádosti je možné proplatit více účtenek.
 • Akceptovány jsou účtenky 2-3 měsíce staré (dle konkrétní pojišťovny).
 • Doklad o zaplacení musí být na jméno pojištěnce. 
 • Na dokladu musí být uvedeno, o jaký druh cvičení se jedná.
 • Příspěvek se nedá využít na pronájem sálu.
 • Příspěvek je možné využít na vícedenní permanentku na cvičení, na pohybové kurzy, sportovní aktivity.
 • U většiny zdravotních pojišťoven příspěvek nelze uplatnit pro online aktivity (nutné ověřit dle konkrétní pojišťovny).
 • Příspěvek nelze čerpat na týmové, párové, bojové, extrémní a nepojistitelné druhy pohybu a aktivity se zvýšenou pravděpodobností úrazu. Neproplácí se např. balet, párový tanec, capoeira, skoky na trampolíně, akrobacie, gymnastika, pole dance… Každá zdravotní pojišťovna má jiný seznam sportovních aktivit, které neproplácí, nutné dohledat na stránkách konkrétní pojišťovny. 
 • Minimální hodnota jedné nebo více účtenek u dospělé osoby musí být 1.000,- Kč nebo 1.500,- Kč (nutné ověřit na stránkách konkrétní pojišťovny). 
 • Pro seniory a děti většinou neplatí podmínka minimální hodnoty účtenek (nutné ověřit na stránkách konkrétní pojišťovny). 
 • K žádosti o příspěvek na tábor musí být přiloženo potvrzení o absolvování tábora, které vystaví organizující subjekt.
 • Příspěvek pro dítě platí od 1 nebo 3 let do 17 - 18 let (nutné ověřit na stránkách konkrétní pojišťovny).
 • Příspěvek pro dospělou osobu platí od 18 - 19 let.
 • Příspěvek pro seniora platí od 65 let (nutné ověřit na stránkách konkrétní pojišťovny).
 • Příspěvek pro ženy po porodu je určen do 1 roku dítěte.
 • Příspěvek na letní pohybový tábor nejčastěji platí pro děti od 4 do 18 let (nutné ověřit na stránkách konkrétní pojišťovny).