<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1516017178694353&ev=PageView&noscript=1" />
Centrum Tance

Taneční skupiny Centra Tance

Cíle skupiny

 • Komplexní zlepšování dovedností a prohloubení znalostí v daném tanečním stylu i ve stylech souvisejících

  • Pravidelné tréninky s vedoucím lektorem - forma 1x/2x týdně
  • Tréninky doporučené vedoucím lektorem - forma: vedoucí lektor doporučí členům skupiny, v jakých stylech je potřeba se vzdělávat, získat techniku či flexibilitu, zlepšit kondici, posílit tělo …
   Členové skupiny obdrží permanentku na tyto tréninky v rámci úhrady kurzu taneční skupiny. Taneční skupiny jsou uzavřené, nelze v nich nahrazovat a členové skupin mají možnosti náhrad zajištěnou prostřednictvím permanentky.
   DŮLEŽITÉ: Vedoucí lektor minimálně 10 dnů do začátku semestru nahlásí administrátorovi doporučené lekce/kurzy pro svou skupinu kvůli zprocesování doporučených tréninků.

 • Veřejná prezentace formou vystupování, soutěžení a obdobných exhibicí
  • Aktivně se skupiny zapojí do Tanečních večerů, večírků, parties Centra Tance, Integrators, festivalů a akcí, které Centrum Tance pořádá, anebo je jejich partnerem.

 • Vytvořit pocit sounáležitosti v rámci skupiny, kterou spojují stejné potřeby

Pravidla fungování skupin Centra Tance

Založení skupiny

 • Formou veřejného a volně přístupného náboru členů skupiny
  • Informace o uskutečnění náboru je prezentována Centrem Tance (webové stránky, komunální dostupné webové portály, tematický infomail klientům)
  • Vedoucí skupiny vybírá dle předem sdělených požadavků členy skupiny

 

Počet členů skupiny

 • Minimální počet členů skupiny je osm
 • V případě potřeby má vedoucí skupiny právo vypsat doplňující nábor pro doplnění členů skupiny – jednou za semestr

  

Výhody

 • Tréninky bez přítomnosti lektora ve volných hodinách v době, kdy je obsazena recepce, pro členy skupiny za účelem nácviku ZDARMA
 • Speciální pro běžnou veřejnost uzavřené semináře - na vyžádání vedoucího skupiny za účelem vzdělávání a získání nových dovedností
 • Přednostní získání informace o konání akce, kterou doporučí k účasti členům skupiny vedoucí lektor
 • Založení vlastní komunity na sociálních sítích za účelem rychlé komunikace v rámci skupiny a současně sloužící k prezentaci skupiny Centra Tance
 • Prezentace skupiny na akcích, které pořádá Centrum Tance (taneční večery, show, soutěžní přehlídky, soutěže …)

 

Povinnosti

 • Prezentovat skupinu s přívlastkem „skupina Centra Tance“ na všech akcích, soutěžích, apod., kterých se skupina účastní či pořádá
 • Prezentovat skupinu v průběhu kalendářního roku alespoň na dvou základních akcích, které pořádá Centrum Tance
 • Prezentovat úspěchy a činnost skupiny na FCB – Centrum Tance a na Instagramu
 • Informovat o funkčnosti, činnosti, úspěších skupiny administrativu Centra Tance

 

Zánik skupiny

 • Skupina zaniká na základě domluvy mezi vedoucím skupiny a členy skupiny až po ukončení rozběhnutého kurzu vypsaného speciálně pro členy skupiny

 

Povinnost vedoucího skupiny

 • Zajistit prezentaci skupiny a komunikaci na sociálních sítích (zajistit osobně nebo pověřit člena skupiny či jinou osobu)
 • Zajistit účast a vystoupení skupiny na minimálně dvou akcích Centra Tance
 • Zajistit informovanost administrativy Centra Tance o funkčnosti, činnosti a úspěších skupiny
 • Zajistit fungování a doplnění členů skupiny
 • Informovat členy skupiny o pravidlech fungování skupiny Centra Tance
 • Zajistit název skupiny do termínu první prezentace skupiny a informovat administrativu Centra Tance

Doporučit přátelům:

Kontakty

Centrála

 • Centrum Tance
  Novákových 20a
  180 00 Praha 8 Palmovka

  Telefonické dotazy: po – pá 9.00 – 17.00
  266 190 300
  info@centrumtance.cz
  2700123596/2010 Fio banka
 • Dance Academy Prague

  604 111 661
  danceacademy@centrumtance.cz
  www.danceacademy.cz

Recepce – Praha

Recepce – Brno

Legenda:

 • - recepce přítomna
 • - recepce nepřítomna

Další informace