Centrum Tance logo
content_paste credit_card person check

Objednávaná akce

Balet Orient (4x videolekce)

Předtočené online lekce přístupné do 30. 6. 2021
pro všechny
Videolekce - YouTube (neveřejné video), Online lekce
Katka Derouet
25 EUR (1 lekce)
1 lekce

590
(25 EUR)