Nevíte si rady? Zavolejte nám na 266 190 300. Rádi Vám poradíme.

Bez lektora

Vedu lekce těchto stylů:


  • ***
  • Pole dance

Volný trénink v sále Centra Tance bez přítomnosti lektora

Svým přihlášením stvrzuji, že trénink bude probíhat na vlastní nebezpečí a Centrum Tance (Allstar Group s.r.o.) za žádných okolností nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví či majetku. Potvrzuji, že pokud budou v sále trénovat také další osoby, nebudu je vyrušovat a bez předchozí dohody s nimi a s recepční nebudu pouštět hudbu. Dále potvrzuji, že odpovídám za případné škody, které v sále či prostorách Centra Tance způsobím a uhradím je v plné výši. Stvrzuji také, že ostatním osobám na volném tréninku (v sále ani v šatně či jiných prostorách Centra Tance) nebudu nabízet svoje vlastní služby či zboží nebo služby a zboží třetí osoby. Toto ustanovení se nevztahuje na zboží a služby Allstar Group s.r.o. (např. Centra Tance).

Souhlasím s tím, že pokud poruším tyto podmínky, má recepční nebo jiný zástupce Allstar Group s.r.o. nárok vyloučit mě z volného tréninku bez nároku na náhradu uhrazené úplaty.

Centrum Tance se zavazuje, že každý účastník bude mít k dispozici vlastní tyč po dobu volného tréninku.

Přejeme příjemný tréninkový čas, Vaše Centrum Tance!

  • Počet nalezených kurzů: 0
Vyhledávám kurzy ...