Centrum Tance logo

DAP team - Foundies

MENU

 DAP teamy  || Open class DAP  ||  Permanentky DAP  ||  Lektoři DAP  ||  Kontakt 

FOUNDIES

Team Foundies je otevřená freestyle složka zaměřená na foundation a techniku základních streetových stylů jako je Hip Hop, House Dance, Lockin, Poppin a další. V této složce je více kladen důraz na jednotlivce, který se však dokáže vzájemně doplňovat s celou skupinou.

Team Foundies vyučuje profesionální a především freestylový tanečník DON, který vystudoval taneční konzervatoř Duncan centre. DON je také člen JAD Dance Company a battlové skupiny Left J-AWA, která patří mezi absolutní špičku a se kterou pravidelně reprezentuje na battlech po ČR.

Podmínkou vstupu do teamu Foundies je určitá taneční zkušenost. Pro zařazení je potřebný souhlas lektora.

 

Další informace pro zájemce

Naším cílem je vychovávat všestranné, nebojácné a cílevědomé tanečníky, kteří nebudou brát tanec jen jako odpolední zájmovou činnost, ale především jako výjimečnou příležitost rozvíjet mezi špičkami v oboru svůj talent, kreativitu, kondici i disciplínu.

Proto je tolerance absence na lekcích velmi malá a výjimka závažných důvodů (zdraví, rodina) nesmí přesáhnout 15 % stanovených tréninků. Každý student se musí nejpozději den předem omluvit a písemně doložit důvod svojí nepřítomnosti. V případě, že nejsou splněny tyto podmínky, má lektor, či vedení DAPu právo studenta vyloučit bez nároku na náhradu nevyčerpaných lekcí.

Doporučit přátelům: