Centrum Tance logo

DAP Team - Chilies

MENU

 DAP teamy  || Open class DAP  ||  Permanentky DAP  ||  Lektoři DAP  ||  Kontakt 

CHILIES

Team vznikl v roce 2013 pod vedením choreografa z Brazílie Filipi Escudine. Po roce se jeho asistentem stal Eugene Nam, který v roce 2014 tuto složku převzal a vedl do roku 2015, kdy ji pod křídla vzal náš nový lektor Fanda Čech. Hlavním tanečním stylem Chilies je LA v mixu se streetovými prvky a také troškou contemporary. Choreografie jsou technicky více náročné, mají v sobě hodně ostrých, čistých a přesných pohybů. Cílem je naučit tanečníky pracovat v týmu, být univerzální jak v tanečním, tak i v hereckém smyslu. A hlavně vždycky ukázat něco nového a neobvyklého. Protože LA je poměrně komerční a líbivý styl, ti nejlepší z teamu dostávají možnosti vystoupit na mnoha eventech a shows spolu s JAD Dance Company.

TOP reference
1. Vítězové street dance choreografie 2. liga na Mistrovství ČR Beat Street 2014
2. Finalisti street dance choreografie extraliga na Mistrovství ČR Beat Street 2015

Další informace pro zájemce

Naším cílem je vychovávat všestranné, nebojácné a cílevědomé tanečníky, kteří nebudou brát tanec jen jako odpolední zájmovou činnost, ale především jako výjimečnou příležitost rozvíjet mezi špičkami v oboru svůj talent, kreativitu, kondici i disciplínu.

Proto je tolerance absence na lekcích velmi malá a výjimka závažných důvodů (zdraví, rodina) nesmí přesáhnout 15 % stanovených tréninků. Každý student se musí nejpozději den předem omluvit a písemně doložit důvod svojí nepřítomnosti. V případě, že nejsou splněny tyto podmínky, má lektor, či vedení DAPu právo studenta vyloučit bez nároku na náhradu nevyčerpaných lekcí. 

 

Doporučit přátelům: