Contemporary dance
Contemporary dance
Kurz "Contemporary dance" již bohužel skončil. Níže na stránce naleznete aktuální nabídku podobných kurzů.

Contemporary dance

(CDP81050, otevřený kurz, začátek: 18. 9. 2023, konec: 5. 2. 2024)

Do kurzu lze nastoupit i v jeho průběhu. Hodiny na sebe někdy částečně navazují. Pokud nemáte vytrénovanou pohybovou paměť (alespoň trochu), může tak pro vás být lekce náročnější.

Contemporary dance neboli současný tanec patří mezi moderní taneční styly. Podstatou contemporary je propojit mysl s tělem a vyjádřit prostřednictvím tance své myšlenky a pocity. Contemporary je dynamický a expresivní tanec. Využívá izolace těla, skoky, piruety, uvolnění, floorwork, improvizaci a další taneční prvky. Je charakteristický uvolněním a otevřením těla a nejen fyzickou a uměleckou ale i duševní činností. 

Adéla Zoe Malenovská

Adéla Zoe Malenovská

Ve svém tanečním projevu se zabývám především improvizací a projevem naší osobnosti v ní, dále taky hranicemi těla a mysli, jak je najít a jak s nimi pracovat. Snažím se na tanec nenahlížet jako pouze na estetickou záležitost, ale jako na prostředek, který nám umožňuje poznat do hloubky sami sebe, naše tělo a jeho fungování, emoce a psychické…

Více na profilu lektora

Aktuální nabídka podobných kurzů