Podmínky účasti

Podmínky účasti Centra Tance

Rádi bychom, abyste se u nás cítili jako bavlnce. Sepsali jsme proto pravidla, aby každý věděl, jak to u nás chodí, a nazvali je Podmínkami účasti. Pokud nějaké pravidlo nebude zcela jasné, rádi je vysvětlíme nebo upřesníme na kterémkoli z našich kontaktů.

 1. Nahrazování zameškaných lekcí
 2. Provozní řád
 3. Zdravotní stav
 4. Šatny, odložené věci
 5. Klientská karta
 6. Dárkové poukazy
 7. Permanentky
 8. Storno podmínky
 9. Změna kurzu během semestru
 10. Nástup v průběhu kurzu
 11. Zrušení akce ze strany Centra Tance
 12. Změna lektorky / lektora, krátkodobá absence, suplování
 13. Pořizování písemných, fotografických, audio a video záznamů
 14. Měšec
 15. Děti
 16. Slevy
 17. Volné tréninky bez přítomnosti lektora
 18. Další ustanovení

 Nahrazování zameškaných lekcí

Klienti pravidelných kurzů, otevřených kurzů, speciálů

Jste nemocní? Odjíždíte na služební cestu? Nemůžete zkrátka na lekci svého kurzu? Nevadí! V průběhu trvání pravidelného kurzu, otevřeného kurzu a speciálu, který je uhrazený v plné výši, si můžete nahradit až 6 lekcí (Praha) / 3 lekce (Brno). Náhrady jsou možné v jiných paralelně probíhajících pravidelných nebo otevřených kurzech. Na délce kurzu nebo na tanečním stylu nezáleží. Můžete si tedy např. nahradit 60minutovou lekci zumby na 90minutové lekci orientu apod. Nahrazovat nelze v otevřených lekcích, seminářích, workshopech, speciálech, soustředěních apod. Po skončení kurzu však není nahrazení lekcí bohužel již možné. Za zameškané lekce nelze ani vrátit peníze nebo je odečítat z jiného kurzovného. Nahradit si můžete zameškané lekce v jakémkoli kurzu, který není plně obsazen (tzn. nemá nastaven status "obsazen" nebo "přihlásit jako náhradník"). Nahrazování zameškaných lekcí z letních škol není možné. Na náhradě zameškané lekce se prosím určitě předem domluvte mailem, osobně nebo telefonicky na našich recepcích.

Nahrazování není možné také v tanečních skupinách, kde se jedná o uzavřenou skupinu, jejíž členové prošli konkurzem a byli do skupiny vybráni vedoucím skupiny (lektorem). 

 

Zpět na obsahProvozní řád

Přihlášením na kurz, seminář či jinou akci slibujete, že budete dodržovat vnitřní směrnice související s ochranou zdraví a požární ochranou a že se budete řídit pokyny pracovníků provozovatele. Dále se zavazujete dodržovat provozní řády sálů, ve kterých akce (lekce, kurz, seminář, ad. dále jen „akce“) probíhá (např. respektovat zákaz kouření, používat sálovou obuv určenou pro tanec a cvičení, která nezanechává stopy na podlaze ad.). V případě ušpinění podlahy nevhodnou obuví po vás můžeme požadovat poplatek za vyčištění podlahy ve výši 1000 Kč. Věřte, že každý klient chce přijít do čistého sálu a nad šmouhami způsobené nevhodnou obuví stráví úklid mnoho hodin. Provozní řády konkrétních sálů jsou dostupné v jednotlivých recepcích. Přihlášením na akci Centra Tance stvrzujete, že se účastníte na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví. Ufff, to je tedy závazků. Ale pochopte, je to nutné.

Zpět na obsah


Zdravotní stav

Pokud trpíte nějakým zdravotním problémem nebo jste těhotná, konzultujte s lékařem, zda je pro Vás tanec nebo cvičení vhodné. Tanec i cvičení jsou skvělé a zdraví prospěšné formy pohybu, ale pochopte nás, že nemůžeme my ani naši lektoři nést zodpovědnost za Vaše případné zdravotní problémy. Máte-li jakékoli zdravotní indispozice, můžete se kdykoli poradit s našimi lektory, ale ani oni nejsou lékaři. Sdělí Vám rádi svůj názor, ale poslední slovo by měl mít Váš lékař. 

Zpět na obsah


Šatny, odložené věci

Musíme vás upozornit, že za odložené věci neručíme. Prosíme, berte si cenné věci do sálu.
Šatní skříňky slouží k odkládání a úschově oděvů a předmětů pouze po dobu konání akce, na kterou je účastník řádně přihlášen. Pochopte nás, že skříňku pro každého nemáme, a je tedy nutné po skočení lekci ji vyklidit a nechat připravenou pro dalšího klienta. Neradi bychom, ale v případě nutnosti využijeme svého práva skříňky po zavírací době otevřít a jejich obsah vyklidit. Obsah zapečetíme a uložíme a bude k vyzvednutí na dané recepci po dobu maximálně jednoho měsíce.

Zpět na obsah


Klientská karta

Při první účasti na akci Centra Tance vám dáme klientskou kartu, kterou se budete prokazovat na recepci. Prosíme, noste ji vždy s sebou. Můžete si ji i nahrát do mobilu. Bez ní vás nemůžeme pustit na lekce. Můžeme vás požádat o předložení klientské karty i při odchodu. Klientská karta je vystavována na jméno, její zapůjčení jiné osobě je možné, Centrum Tance však neručí za případné vzniklé škody tím způsobené. Pokud o klientskou kartu z jakéhokoliv důvodu přijdete, zažádejte si o její duplikát. Poplatek za duplikát činí 100 Kč a Vaše původní klientská karta bude zablokována.

Zpět na obsah


Dárkové poukazy

Centrum Tance nabízí dárkové poukazy v různých hodnotách – 1000 Kč, 500 Kč a 300 Kč, případně s věnováním. Dárkové poukazy je možno uhradit hotově, bankovním převodem nebo platební kartou. Poukaz lze zakoupit online nebo na jakékoliv naší pobočce v době provozu. Poukaz je přenosný. Na poukaz nelze vrátit hotovost ani jej v hotovosti čerpat. Poukazy nelze prodlužovat. Poukaz je nutné uplatnit jednorázově v plné výši v době platnosti poukazu a v této době jej odevzdat na recepci. Pokud dojde ke zrušení akce, která byla hrazena poukazem, vracíme kurzovné pouze do měšce.

Prodejné dárkové poukazy (poukazy byly uhrazeny klientem) 

- poukazem lze hradit jakoukoli akci, která je výlučně pořádaná Centrem Tance, mimo dovolených

- poukazem lze hradit permanentky

- poukaz lze vložit do měšce 

Neprodejné dárkové poukazy (výherní / propagační poukazy, které byly dány do oběhu Centrem Tance)

- poukazem lze hradit pouze akce, které jsou na něm výlučně uvedené (standardně pravidelné kurzy, otevřené kurzy, otevřené lekce, semináře s tuzemskými lektory)

- poukazem nelze hradit permanentky

- poukaz nelze vložit do měšceZpět na obsah


Permanentky

V Centru Tance nabízíme několik druhů permanentek. Pro objednání permanentek je nutné se předem přihlásit/registrovat na našich webových stránkách. Lekce si zarezervujte předem, abyste měli jistotu volného místa na lekci, které se chcete účastnit. Zakoupením permanentky držitele automaticky neopravňuje ke vstupu na lekci. Lekce si můžete rezervovat poté, co obdržíme úhradu. Změnit/zrušit rezervaci lekce provedete po kliknutí na vaše jméno v hlavičce a to nejpozději 24 hodin před konáním lekce, poté nevyužitá lekce propadá.
Po skončení platnosti permanentky není možná již žádná kompenzace za nevyčerpané lekce. Každá permanentka má předem danou platnost, kterou nelze měnit (posouvat, prodlužovat apod.) Každá permanentka má předem určený typ lekcí, které lze na danou permanentku navštěvovat. Tato informace je u každé permanentky uvedena a lekce je možné si prohlédnout před zakoupení permanentky (doporučujeme).

Neuhrazené objednávky permanentek jsou automaticky po 30 dnech od objednání smazány z klientských profilů.

Běžná permanentka platí na běžné online lekce. Přechod na online výuku z důvodu vládních uzavírek není důvodem pro vrácení permanentky. 

Upozorňujeme, že na mnoha kurzech tance se probírají choreografie. Proto zakoupíte-li si jednu lekci vprostřed kurzu, je možné, že část lekce bude věnována právě vám neznámé choreografii. Proto doporučujeme vybírat spíše více lekcí jdoucích po sobě v jednom kurzu anebo místo tance zvolit jógu, cvičení nebo zkrátka kurzy bez choreografií či otevřené lekce.

Permanentka nezaručuje vychození vstupů pouze v určitém kurzu.

XXL permanentky zaručují nejvýhodnější cenu za lekci. Při druhém (a dalším) nákupu XXL permanentky na ni získáváte slevu – ovšem pouze v případě, že tuto další permanentku zakoupíte nejpozději 30 dní po konci platnosti předchozí XXL permanentky. Vyhrazujeme si právo omezit počet XXL permanentek na osobu a rok. 

Zpět na obsah


Storno podmínky

Nemůžete již navštěvovat naši akci? (tedy tím myslíme kurz, seminář, otevřená lekce, soustředění, speciál, atd.; mezi akce není zařazena dovolená). Jsme na to připraveni. V první řadě je nutné nás o tom informovat písemně e-mailem (info@centrumtance.cz). Storno podmínky jsou totiž vázány na termín obdržení Vaší zprávy Centrem Tance.

Zajistíte-li za sebe náhradníka (jiného klienta), který nastoupí za Vás, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek.
V případě víkendových pobytů je storno poplatkem nevratná záloha.
Přechod na distanční (online) formu výuky z důvodu vyšší moci je považována za plnohodnotnou variantu prezenční formy výuky a není důvodem ke stornu.

Aktuální cena kurzu se počítá ke dni žádosti o stornování kurzu (platí podmínka nejpozději 24h před lekcí).


V ostatních případech platí tato pravidla:

1) Pravidelný kurz a otevřený kurz (celý kurz nebo 2 a více lekcí v rámci kurzu), speciál pro malé skupiny, Tanec pro děti 
Rušíte-li účast, pak Vám můžeme nabídnout kompenzaci v podobě:
a) Převedení aktuální ceny kurzu po odečtení storno poplatku 100 Kč do měšce (Informace o měšcích naleznete ZDE.).
b) Převedení 50 % z aktuální ceny kurzu na Vámi zaslaný bankovní účet.
(V případě, že byl kurz hrazen měšcem, dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů a karet, není možné vrácení kurzovného na bankovní účet. Aktuální cenu kurzu Vám vrátíme do měšce po odečtení storno poplatku 100 Kč - ad 1a))
Změna termínů při zakoupení 2 a více lekcí v rámci pravidelného kurzu není možná. V takovém případě je nutné provést storno a nově objednat jiné lekce, které si přejete. 
Rušíte-li účast na akci po jejím skončení, pak není možná žádná kompenzace.


2) Otevřená lekce / 1 lekce v rámci pravidelného nebo otevřeného kurzu (v případě zakoupení pouze 1 lekce, nikoli celého kurzu)

Rušíte-li účast 24 hodin a více před konáním, můžeme vám nabídnout kompenzaci v podobě:
a)
Převedení 100 % kurzovného do měšce bez storno poplatku  
b) Přehlášení na jinou lekci bez storno poplatku 
Rušíte-li účast méně než 24 hodin předem, pak není možná žádná kompenzace.

3) Rezervace na permanentku 

Rezervaci na permanentku je nutné zrušit nejpozději 24h před konáním akce. Později lekce propadá nebo za Vás na lekci může dorazit někdo jiný.


4) Ostatní akce = seminář, workshop, soustředění, letní škola, festival

Rušíte-li účast na některé z těchto ostatních akcí 6 a více pracovních dnů před jejím konáním, můžeme vám nabídnout kompenzaci v podobě:
a) Převedení kurzovného do měšce bez storno poplatku. (Výjimkou jsou zahraniční semináře, kde si účtujeme storno poplatek 20 % z uhrazené částky.)
b) Převedení 50 % z ceny akce na Vámi zaslaný bankovní účet.
(V případě, že byla zrušená akce hrazena měšcem, dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů a karet, není možné vrácení kurzovného na bankovní účet. Kurzovné vám vrátíme do měšce bez storno poplatku - ad 4a))
Rušíte-li účast na některé z ostatních akcí 5 a méně pracovních dní před začátkem, pak není možná žádná kompenzace. 


5) Permanentky
Přejete-li si vrátit zakoupenou permanentku 6 a více pracovních dnů před začátkem její platnosti, můžeme vám nabídnout kompenzaci v podobě:
a) Převedení uhrazené částky do měšce bez storno poplatku
b) Převedení 50 % z ceny na Vámi zaslaný bankovní účet.
(V případě, že byla zakoupená permanentka hrazena dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů a karet, není možné vrácení kurzovného na bankovní účet. Kurzovné vám vrátíme do měšce bez storno poplatku - ad 5a))
Přejete-li si vrátit zakoupenou permanentku 5 a méně pracovních dní před začátkem její platnosti, pak není možná žádná kompenzace.


6) Víkendový pobyt
Rušíte-li účast na víkendovém pobytu 6 a více pracovních dnů před jeho konáním, můžeme vám nabídnout kompenzaci v podobě:
a) Převedení kurzovného do měšce po odečtení storno poplatku ve výši nevratné zálohy.
b) Převedení 50 % z ceny akce - po odečtení nevratné zálohy, na Vámi zaslaný bankovní účet.
(V případě, že byla zrušená akce hrazena měšcem, dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů a karet, není možné vrácení kurzovného na bankovní účet. Kurzovné vám vrátíme do měšce po odečtení storno poplatku ve výši nevratné zálohy - ad 6a))
Rušíte-li účast na víkendovým pobytu 5 a méně pracovních dní před začátkem, pak Vám nemůžeme nabídnout žádnou kompenzaci.

7) Dovolené a zahraniční zájezdy
Storno podmínky zahraničních zájezdů a dovolených mají svá zvláštní pravidla, která zveřejňujeme vždy s konkrétní akcí.

8) Individuální lekce
Rušíte-li uhrazenou individuální lekci, je třeba tak učinit písemně emailem (info@centrumtance.cz) minimálně 24 hod před jejím konáním. Můžete rovnou navrhnout i náhradní termín. Pokud nás o zrušení lekce písemně neinformujete anebo tak učiníte později než 24 hodin předem, lekce Vám bez náhrady propadá .

9) Akce hrazené prostřednictvím klientského účtu společnosti Benefity a.s.
V případě úhrady akcí prostřednictvím účtu klienta vedeného ve společnosti Benefity a.s., platí standardní storno podmínky. V případě vrácení platby na bankovní účet se vrací na klientský účet společnosti Benefity a.s.

10) Akce hrazené dárkovými poukazy
Za stornované akce, které byly hrazeny dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů, zbývající část kurzovného vracíme pouze do měšce

11) Online a videolekce
Lekce online a videolekce není možné stornovat (jakmile uhradíte kurzovné, získáváte odkaz na virtuální sál, kde se výuka koná, který zůstává stejný po celou dobu konání kurzu/lekce).  


Případné další dodatky nebo změny ke storno podmínkám vypíšeme vždy s konkrétní akcí.
V případě vrácení kurzovného na bankovní účet tak bude učiněno ve lhůtě 14 dnů.

Zpět na obsah


Změna kurzu během semestru

Potřebujete změnit pravidelný kurz v průběhu semestru? I na to jsme připraveni. Máte-li zakoupený celý pravidelný nebo otevřený kurz (tedy všechny lekce  rámci kurzu, resp. všechny budoucí lekce, pokud přistupujete do kurzu po jeho začátku), můžete přestoupit do jiného kurzu s volnou kapacitou (tzn. který nemá nastaven status "obsazen" nebo "přihlásit jako náhradník"). Vybereme si jen od vás administrativní poplatek ve výši 100 Kč. Peněžní rozdíl v kurzovném Vám vrátíme do měšce, příp. jej doplatíte.

Změnou kurzu ztrácíte nevybrané náhrady u starého kurzu, ale získáváte možnost si vychodit znovu až 3 náhrady (Brno), až 6 náhrad (Praha) v novém kurzu.

Při zakoupení jen několika lekcí v rámci pravidelného nebo otevřeného kurzu (tedy nikoli celého kurzu) není změna těchto lekcí možná. Je ale možné tyto lekce stornovat, viz Storno podmínky.

VÝJIMKA: Nebojte se přihlásit do kurzu s předstihem! :-) Kurz lze přehlásit bez účtování storno poplatku 100 Kč nejpozději 24 hodin před jeho začátkem. (pozn. výjimka se vztahuje pouze na začátek celého uhrazeného kurzu)

Zpět na obsah


Nástup v průběhu kurzu

Nástup do již rozběhnutého (a neobsazeného) kurzu je možný. Doporučujeme si nejprve vyzkoušet jednu lekci ve vybraném kurzu a po jejím absolvování a případné konzultaci s lektorem kvůli zameškané látce si doplatit zbytek kurzovného. Je možné se domluvit i na úhradě celého kurzovného a zameškanou lekci či lekce si nahradit v jiném paralelním kurzu s obdobnou náplní, který doporučí lektor.

Zpět na obsah


Zrušení akce ze strany Centra Tance

Ve výjimečných případech může dojít ke zrušení akce ze strany Centra Tance. V tomto případě Vám zbývající část kurzovného vrátíme bez jakýchkoli administrativních poplatků nebo po domluvě převedeme na jinou akci. Kurzovné Vám můžeme vrátit buď na účet nebo po domluvě do měšce (Informace o měšcích naleznete ZDE.).
V případě, že byla zrušená akce hrazena měšcem, dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů a karet, není možné vrácení kurzovného na účet. Kurzovné vám vrátíme do měšce.

Zpět na obsah


Změna lektora, krátkodobá absence, suplování

Krátkodobá absence-suplování: V případech krátkodobých absencí lektorky/ lektora zajistí Centrum Tance adekvátní náhradu v podobě jiného lektora. Ve výjimečných situacích může Centrum Tance konkrétní lekci Vašeho kurzu zrušit nebo přesunout. O této skutečnosti budete informován/a telefonicky nebo emailem. Za zrušenou lekci obdržíte Poukázku na náhradní lekci, případně Vás informujeme o jiné formě náhrady.
Prosíme neztraťte Poukázku na náhradní lekci - nemůžeme vám ji nijak kompenzovat. Před čerpáním náhradní lekce je poukázku nutné odevzdat na recepci.

Změna lektora: V případě dlouhodobé absence lektora zajistí Centrum Tance adekvátní náhradu v podobě jiného lektora. Ve výjimečných situacích může Centrum Tance kurz zrušit. V takovém případě Vám zbývající část kurzovného vrátíme (viz. Zrušení akce ze strany Centra Tance).

Zpět na obsah


Pořizování fotografických, audio a videozáznamů

Vyhrazujeme si právo nafotit nebo natočit průběh lekce, semináře a jiných akcí, které pořádáme, a použít tento materiál k propagaci. Účastníci těchto akcí dávají přihlášením souhlas k tomuto jednání. Nenutíme ale nikoho být na foto/video záběru. Focení nebo točení videí provádíme ojediněle, a kdo si nepřeje být v záběru, nebude s ním foto nebo videozáznam pořízen.

Natáčet na video, fotit nebo jakkoliv jinak zaznamenávat průběh akcí (kurzů, seminářů ad.) je možné pouze po omezenou dobu (např. natočení probírané choreografie) a pouze s výslovným předchozím souhlasem lektora a po domluvě s ostatními účastníky lekce. Zaznamenávat celý průběh lekce možné není. Vyhrazujeme si právo v případě porušení tohoto pravidla okamžitě zrušit bez náhrady vaši účast na kurzu, semináři či jiné akci. Děkujeme za pochopení.

Zpět na obsah


Měšec

Měšec je virtuální konto, které získává každý klient registrací na webových stránkách Centra Tance. Má mnoho výhod (neomezená platnost, bonusy, aj.) Více o měšcích. Peníze vložené do měšce není možné vrátit zpět na účet ani v hotovosti, ale mají neomezenou platnost a lze je použít na úhradu další akcí Centra Tance.Zpět na obsah


Dětí a teenageři

Děti máme rádi :-).

Účast dětí na lekcích s rodičem
Doporučujeme, aby děti a teens navštěvovaly naše specializované kurzy pro děti i teenagery. Náctiletí mohou navštěvovat i kurzy pro dospělé spolu s rodičem. Děkujeme, že respektujete upozornění u vybraných kurzů ohledně vhodnosti pro osoby mladší 15 či 18 let (např. twerk, flirt strip kurzy apod.). Děkujeme také, že nevodíte malé děti jako doprovod na lekce a že respektujete to, že ostatní klienti si přišli na lekce odpočinout a relaxovat a nepřejí si být rušeni přítomností malých dětí. Výjimečně je možné malé dítě vzít s sebou do sálu ale pouze po domluvě s lektorem a recepční. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče.

Zdravotní aspekt
Pokud vaše dítě trpí nějakým zdravotním problémem, konzultujte prosíme s lékařem, zda je pro něj tanec nebo cvičení vhodné. Tanec i cvičení jsou skvělé a zdraví prospěšné formy pohybu, ale pochopte nás, že nemůžeme my ani naši lektoři nést zodpovědnost za případné zdravotní problémy vašeho dítěte. Má-li vaše dítě jakékoli zdravotní indispozice, můžete se kdykoli poradit s našimi lektory, ale ani oni nejsou lékaři. Sdělí vám rádi svůj názor, ale poslední slovo by měl mít vás lékař. Stejně tak nemůžeme nést odpovědnost za děti, které mají specifické chování v důsledku diagnóz jako jsou poruchy chování, pozornosti, nejrůznější syndromy apod.

Zodpovědnost za děti 
Společné prostory, před a po lekci: CT není státní ani školská instituce; neručí za chování dětí v prostorách Centra Tance. Rodiče mají možnost své dítě doprovodit do šatny a počkat s ním na začátek lekce. Po skončení lekce si opět mohou před sálem své dítě vyzvednout. 
Průběh lekce: Lektor dohlíží na to, aby děti respektovaly jeho pokyny a aby prvky prováděly správně. V případě, že dítě takové pokyny nedodržuje, příp. tím přímo ohrožuje zdraví své nebo jiného účastníka, má lektor právo dítě z lekce vykázat. Nemůže ale a nezodpovídá za příp. zranění způsobené cíleným a záměrným nedodržováním pokynů lektora nebo pravidel slušného chování a provozního řádu.

Centrum Tance zodpovídá za bezvadný stav sálů, pomůcek a tanečních a cvičebních prvků.

Zpět na obsah


Slevy

Poskytujeme slevy držitelům platných karet ISIC, IYTC, ITIC a ALIVE 10% na otevřené lekce, otevřené kurzy a pravidelné kurzy. Tuto slevu akceptujeme vždy na jeden kalendářní rok. V lednu každého roku bude tato sleva z profilu každého našeho klienta, který takovou kartu má, odstraněna. Pro uplatnění slevy na další kalendářní rok prosíme znovu o předložení karty na recepci, a tím bude sleva opět aktivována.

Poskytujeme také slevu senior 10% na otevřené lekce, otevřené kurzy a pravidelné kurzy. Platí pro jakéhokoli klienta věkově 65+ let nebo klienta věkově 60+, který předloží oficiální doklad o přiznaném starobním důchodu.

Slevy nelze uplatňovat zpětně. 

Zpět na obsah


Volné tréninky bez přítomnosti lektora

Volný trénink bez přítomnosti lektora probíhá v prostorách Centra Tance na vlastní nebezpečí a Centrum Tance (Allstar Group s.r.o.) za žádných okolností nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví či majetku. Jsou-li na tréninku bez přítomnosti lektora další osoby, které sál využívají ke stejným účelům, pak se vzájemně respektují a umožňují kvalitní trénink všem přítomným. Všichni účastníci volného tréninku bez přítomnosti lektora se řídí pravidly Centra Tance (viz. "Další ustanovení" v podmínkách účasti) a návodem na manipulaci s pomůckami v daném sále, který obdrží na recepci před vstupem do sálu určeného k volnému tréninku bez přítomnosti lektora.
Dodržují též Provozní řád, především ustanovení o používání sálové taneční obuvi se světlou podrážkou, která nezanechává stopy na podlaze. V případě ušpinění podlahy nevhodnou obuví po vás můžeme požadovat poplatek za vyčištění podlahy ve výši 1000 Kč. Věřte, že každý klient chce přijít do čistého sálu a nad šmouhami způsobené nevhodnou obuví stráví úklid mnoho hodin.

Zpět na obsah


Další ustanovení

 • Na akcích a v prostorách Centra Tance je zakázáno umísťování letáků, plakátů a jiných propagačních předmětů, nabízení vlastního zboží nebo služeb klientům Centra Tance. Apelujeme na dodržování etických zásad a pravidel slušnosti.
 • Centrum Tance může využít svého práva vyloučit bez náhrady z akce účastníka, který v minulosti porušil nebo porušuje výše uvedená pravidla nebo je jeho chování v rozporu s dobrými mravy.
 • Výuková lekce zahrnuje také přípravu a úklid pomůcek, příchod a odchod klientů z a do sálu (cca 5 minut).
 • Vyhrazujeme si právo na změnu sálu v rámci jedné budovy bez předchozího oznámení klientům.
 • Psy ani jiná zvířátka není možné brát s sebou do našich prostor.
 • Registrací na našich stránkách souhlasíte se zpracováních osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
 • Pozdní příchod na lekci ruší ostatní klienty i průběh lekce. Může také vážně ohrozit vaše zdraví, především (ale nejen) v případě fitness a cardio lekcí a lekcí body and mind, protože pozdním příchodem přijdete o rozcvičku a úvodní cviky, a tím vaše tělo a svaly nejsou správně rozcvičené a rozehřáté. Rádi bychom vás požádali, abyste chodili na své lekce včas a prosíme o pochopení, že máme právo vám 5min po začátku lekce již vstup na lekci neumožnit, příp. vaše místo nabídnout jinému zájemci.
 • Na lekcích mohou probíhat namátkové kontroly klientů: řádně přihlášený a hradící klient je vždy u nás na prvním místě. 
 • Šatny nejsou nafukovací, proto děkujeme za to, že při odchodu skříňku vyklidíte pro dalšího klienta. Vyhrazujeme si právo po zavírací době násilím otevřít a vyklidit uzavřené skříňky.
 • Ztratíte-li klíček od skříňky, jsme připraveni vám skříňku odemknout náhradním. Požádáme vás jen o úhradu nákladů spojených se zařízením duplikátu dle našeho aktuálního sazebníku (cca 300 Kč).Jsme velmi rádi, že jste si vybrali pro strávení Vašeho volného času Centrum Tance. Děkujeme.

Zpět na obsah


Datum poslední aktualizace: 3. 2. 2022
Vyhrazujeme si právo Podmínky účasti na kurzech měnit. Přihlášením na kurz nebo jinou akci potvrzujete, že jste seznámeni a souhlasíte s podmínkami účasti výše uvedenými.

Kontakty

Centrála

 • Centrum Tance s.r.o.
  Českomoravská 2255/12a, Praha 9
  Zde není klientské centrum.

  Telefonické dotazy: po–pá 10:00–16:00
  266 190 300
  778 732 789
  Kapacita linek je v současnosti omezená. Prosíme o trpělivost.

  info@centrumtance.cz
  Na každý email odpovíme, prosíme, zkontrolujte i složky SPAM, hromadné apod.

  2800290113/2010 Fio banka

Recepce – Praha

Recepce – Brno

Legenda:

 • - recepce přítomna
 • - recepce nepřítomna

Dance Academy Prague

Další informace