Podmínky účasti

Podmínky účasti Centra Tance

Rádi bychom, abyste se u nás cítili jako bavlnce. Sepsali jsme proto pravidla, aby každý věděl, jak to u nás chodí, a nazvali je Podmínkami účasti. Pokud nějaké pravidlo nebude zcela jasné, rádi je vysvětlíme nebo upřesníme na kterémkoli z našich kontaktů.

 1. Přihláška a její splatnost
 2. Nahrazování zameškaných lekcí
 3. Provozní řád
 4. Zdravotní stav
 5. Šatny, odložené věci
 6. Klientská karta
 7. Dárkové poukazy
 8. Permanentky
 9. Storno podmínky
 10. Změna kurzu během semestru
 11. Nástup v průběhu kurzu
 12. Zrušení akce ze strany Centra Tance, absence lektora
 13. Pořizování písemných, fotografických, audio a video záznamů
 14. Měšec
 15. Děti
 16. Slevy
 17. Volné tréninky bez přítomnosti lektora
 18. Další ustanovení 

Přihláška a její splatnost 

Dodržujte, prosím, splatnost, kterou má každá přihláška. Standardně to bývají 2 dny od přihlášení. V případě, že se hlásíte méně než 48 h před začátkem, je splatnost okamžitá (hradit je možné měšcem nebo platební bránou). Neuhrazené přihlášky po splatnosti zrušíme. Děkujeme za pochopení.

 


Nahrazování zameškaných lekcí 

Klienti pravidelných kurzů, otevřených kurzů, speciálů

Jste nemocní? Odjíždíte na služební cestu? Nemůžete zkrátka na lekci svého kurzu? Nevadí! Zameškané lekce si můžete nahradit. Pravidla:

 • Nahrazovat lze pouze pokud máte plně uhrazený pravidelný kurz, otevřený kurz nebo speciál.
 • Kurz musí být uhrazený v plné výši, tj. od data přihlášení musí být uhrazeny všechny zbylé lekce (pokud některé budoucí lekce volné nejsou, náhrady a další bonusy přiznány nebudou. Doporučujeme se hlásit včas.)
 • Nahradit si můžete až 6 lekcí.
 • Nahrazovat lze pouze v době konání vašeho pravidelného kurzu, otevřeného kurzu nebo speciálu. Po skončení kurzu není nahrazení lekcí bohužel možné.
 • Náhrady je možné čerpat pouze v jiných paralelně probíhajících pravidelných nebo otevřených kurzech a na lekcích akrobacie, konkrétně "tréninku bez lektora".
 • Na náhradu můžete vzít třeba kamaráda/ku (náhrady nemusíte čerpat sami), a to jak na váš uhrazený kurz nebo spolu můžete vyrazit na některý z jiných kurzů, které splňují podmínky čerpání.
 • Na délce kurzu nebo na tanečním stylu lekce, kde si nahrazujete, nezáleží. Můžete si tedy např. nahradit 60minutovou lekci zumby na 90minutové lekci orientu apod.
 • Nahrazovat nelze v otevřených lekcích, seminářích, workshopech, speciálech, soustředěních, tanečních skupinách apod.
 • Nahrazovat si můžete zameškané lekce i "dopředu", ale pouze v případě, že víte přesné datum, kdy budete v kurzu chybět. V případě vyčerpání náhrady, nelze toto datum zpětně měnit.
 • Za zameškané lekce nelze ani vrátit peníze nebo je odečítat z jiného kurzovného.
 • Nahradit si můžete zameškané lekce v jakémkoli kurzu, který není plně obsazen (tzn. nemá nastaven status "obsazen" nebo "přihlásit jako náhradník"), u kurzů s kapacitou sálu méně než 6 osob je limit max. 2 osoby na náhradu na 1 lekci.
 • Rezervace na náhradní lekci je nutné zrušit nejpozději 24 h před konáním lekce, jinak náhrada propadá.

Na náhradě zameškané lekce se prosím určitě předem domluvte mailem, osobně nebo telefonicky na našich recepcích. 

Vychození náhrad klientem není povinností Centra Tance. Pokud si náhrady nestihnete vychodit včas, náhrady vám propadají. 

Zpět na obsah


Provozní řád

Přihlášením na kurz, seminář či jinou akci slibujete, že budete dodržovat vnitřní směrnice související s ochranou zdraví a požární ochranou a že se budete řídit pokyny pracovníků provozovatele. Dále se zavazujete dodržovat provozní řády sálů, ve kterých akce (lekce, kurz, seminář, ad. dále jen „akce“) probíhá (např. respektovat zákaz kouření, používat sálovou obuv určenou pro tanec a cvičení, která nezanechává stopy na podlaze ad.). V případě ušpinění podlahy nevhodnou obuví po vás můžeme požadovat poplatek za vyčištění podlahy ve výši 1000 Kč. Věřte, že každý klient chce přijít do čistého sálu a nad šmouhami způsobené nevhodnou obuví stráví úklid mnoho hodin. Provozní řády konkrétních sálů jsou dostupné v jednotlivých recepcích. Přihlášením na akci Centra Tance stvrzujete, že se účastníte na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví. Ufff, to je tedy závazků. Ale pochopte, je to nutné.

Zpět na obsah


Zdravotní stav

Pokud trpíte nějakým zdravotním problémem nebo jste těhotná, konzultujte s lékařem, zda je pro Vás tanec nebo cvičení vhodné. Tanec i cvičení jsou skvělé a zdraví prospěšné formy pohybu, ale pochopte nás, že nemůžeme my ani naši lektoři nést zodpovědnost za Vaše případné zdravotní problémy. Máte-li jakékoli zdravotní indispozice, můžete se kdykoli poradit s našimi lektory, ale ani oni nejsou lékaři. Sdělí vám rádi svůj názor, ale poslední slovo by měl mít váš lékař. 

Zpět na obsah


Šatny, odložené věci

Musíme vás upozornit, že za odložené věci neručíme. Prosíme, berte si cenné věci do sálu.
Šatní skříňky slouží k odkládání a úschově oděvů a předmětů pouze po dobu konání akce, na kterou je účastník řádně přihlášen. Pochopte nás, že trvale skříňku pro každého nemáme, a je tedy nutné po skončení lekci ji vyklidit a nechat připravenou pro dalšího klienta. Neradi bychom, ale v případě nutnosti využijeme svého práva skříňky po zavírací době otevřít a jejich obsah vyklidit. Obsah uschováme a bude k vyzvednutí na dané recepci po dobu maximálně jednoho měsíce proti poplatku 500 Kč za vyklizení.

Zpět na obsah


Klientská karta

Při první účasti na akci Centra Tance vám dáme klientskou kartu, kterou se budete prokazovat na recepci. Prosíme, noste ji vždy s sebou. Můžete si ji i nahrát do mobilu. Bez ní vás nemůžeme pustit na lekce. Můžeme vás požádat o předložení klientské karty i při odchodu. Klientská karta je vystavována na jméno, její zapůjčení jiné osobě je možné, Centrum Tance však neručí za případné vzniklé škody tím způsobené. Pokud o klientskou kartu z jakéhokoliv důvodu přijdete, zažádejte si o její duplikát. Duplikát je zpoplatněn a Vaše původní klientská karta bude zablokována.

Zpět na obsah


Dárkové poukazy

Centrum Tance nabízí dárkové poukazy v různých hodnotách a nebo ve vámi zvolené hodně s věnováním. Dárkové poukazy je možno uhradit hotově, bankovním převodem nebo platební kartou. Poukaz lze zakoupit online nebo na jakékoliv naší pobočce v době provozu. Poukaz je přenosný. Na poukaz nelze vrátit hotovost ani jej v hotovosti čerpat. Poukazy nelze prodlužovat. Poukaz je možné uplatnit na recepci nebo zaslat kód poukazu emailem. Pokud dojde ke zrušení akce, která byla hrazena poukazem, vracíme kurzovné pouze do měšce.

Prodejné dárkové poukazy (poukazy byly uhrazeny klientem) 

 • poukazem lze hradit jakoukoli akci, která je výlučně pořádaná Centrem Tance, mimo dovolených
 • poukazem lze hradit permanentky
 • celou hodnotu poukazu lze vložit do měšce 
 • při částečném využití hodnoty poukazu lze případnou zbylou částku vložit do měšce

Neprodejné dárkové poukazy (výherní / propagační poukazy, které byly dány do oběhu Centrem Tance)

 • poukazem lze hradit pouze akce, které jsou na něm výlučně uvedené (standardně pravidelné kurzy, otevřené kurzy, otevřené lekce, semináře s tuzemskými lektory)
 • poukazem nelze hradit permanentky
 • poukaz nelze vložit do měšce
 • poukaz je nutné uplatnit jednorázově v plné výši v době platnosti poukazu

Zpět na obsah


Permanentky

V Centru Tance nabízíme několik druhů permanentek. Pro jejich objednání je nutné se předem přihlásit/registrovat na našich webových stránkách. Po zaplacení permanentky si rezervujete lekce, na které chcete dorazit – doporučujeme rezervaci s dostatečným předstihem, abyste měli jistotu volného místa na lekci. Samotným zakoupením permanentky (bez provedené rezervace) nárok na vstup na lekci nevzniká. Každá permanentka má předem určený typ lekcí (nejčastěji pravidelné/otevřené kurzy a otevřené lekce), které lze na danou permanentku navštěvovat (informace jsou uvedené u jednotlivých permanentek). Neuhrazené objednávky permanentek jsou automaticky po 30 dnech od objednání smazány z klientských profilů.

Změnit/zrušit rezervaci lekce můžete ve svém osobním profilu, a to nejpozději 24 hodin před konáním lekce, poté nevyužitá lekce propadá.

Permanentky rozlišujeme podle jejich platnosti:

 • klouzavé - začínají platit jejich uhrazením. Na žádost můžeme datum začátku platnosti posunout v případě, že na permanentku nebyla ještě provedena žádná rezervace a zároveň neuběhlo více než 10 dnů od úhrady. Posunout začátek platnost lze max o 10 dnů.
 • pevné - mají pevně danou platnost a nelze ji posouvat. Jsou to např. letní permanentky, které platí v předem určeném letním období.

Prodlužovat dobu platnosti nelze u žádné z permanentek.  Po skončení platnosti není možná žádná kompenzace - více viz sekce Storno podmínky.

Přechod na online výuku z důvodu vládních uzavírek není důvodem pro vrácení permanentky (permanentky obvykle platí i na online lekce). 

Upozorňujeme, že na mnoha kurzech tance se probírají choreografie. Proto zakoupíte-li si jednu lekci uprostřed kurzu, je možné, že část lekce bude věnována právě vám neznámé choreografii. Proto doporučujeme vybírat spíše více lekcí jdoucích po sobě v jednom kurzu anebo místo tance zvolit jógu, cvičení nebo zkrátka kurzy bez choreografií či otevřené lekce.

Permanentka nezaručuje vychození vstupů pouze v určitém kurzu. Pokud je např. konkrétní kurz zrušen, není to důvod pro storno permanentky a kompenzaci.

XXL permanentky zaručují nejvýhodnější cenu za lekci. Při druhém (a dalším) nákupu XXL permanentky na ni získáváte slevu – ovšem pouze v případě, že tuto další permanentku zakoupíte nejpozději 30 dní po konci platnosti předchozí XXL permanentky. Vyhrazujeme si právo omezit počet XXL permanentek na osobu a rok. 

Zpět na obsah


Storno podmínky

Nemůžete již navštěvovat naši akci? (tedy tím myslíme kurz, seminář, otevřená lekce, soustředění, speciál, atd.; mezi akce není zařazena dovolená). Jsme na to připraveni. V první řadě je nutné nás o tom informovat písemně e-mailem (info@centrumtance.cz). Storno podmínky jsou totiž vázány na termín obdržení Vaší zprávy Centrem Tance.

Zajistíte-li za sebe náhradníka (jiného klienta), který nastoupí za Vás, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek.
Přechod na distanční (online) formu výuky z důvodu vyšší moci je považována za plnohodnotnou variantu prezenční formy výuky a není důvodem ke stornu.

Aktuální cena kurzu se počítá ke dni žádosti o stornování kurzu (platí podmínka nejpozději 24h před lekcí).

1) Pravidelný kurz a otevřený kurz (celý kurz nebo 2 a více lekcí v rámci kurzu), speciál pro malé skupiny, Tanec pro děti 
Rušíte-li účast, pak Vám můžeme nabídnout kompenzaci v podobě:
a) Převedení aktuální ceny kurzu po odečtení storno poplatku 100 Kč do měšce (Informace o měšcích naleznete ZDE.).
b) Převedení 50 % z aktuální ceny kurzu na Vámi zaslaný bankovní účet. (Zbylých 50 % je storno poplatkem.)
(V případě, že byl kurz hrazen měšcem, dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů a karet, není možné vrácení kurzovného na bankovní účet. Aktuální cenu kurzu Vám vrátíme do měšce po odečtení storno poplatku 100 Kč - ad 1a))
Změna termínů při zakoupení 2 a více lekcí v rámci pravidelného kurzu není možná. V takovém případě je nutné provést storno a nově objednat jiné lekce, které si přejete. 
Rušíte-li účast na akci po jejím skončení, pak není možná žádná kompenzace.


2) Otevřená lekce / 1 lekce v rámci pravidelného nebo otevřeného kurzu (v případě zakoupení pouze 1 lekce, nikoli celého kurzu), trénink bez lektora

Rušíte-li účast 24 hodin a více před konáním, můžeme vám nabídnout kompenzaci v podobě:
a)
Převedení 100 % kurzovného do měšce bez storno poplatku  
b) Přehlášení na jinou lekci bez storno poplatku 
Rušíte-li účast méně než 24 hodin předem, pak není možná žádná kompenzace.

3) Rezervace na permanentku
Rezervaci na permanentku je nutné zrušit nejpozději 24 h před konáním akce. Později lekce propadá nebo za Vás na lekci může dorazit někdo jiný.


4) Seminář, workshop, soustředění, summer camp, letní škola, festival apod.

Rušíte-li účast na některé z těchto ostatních akcí 6 a více pracovních dnů před jejím konáním, můžeme vám nabídnout kompenzaci v podobě:
a) Převedení kurzovného do měšce bez storno poplatku. (Výjimkou jsou zahraniční semináře, kde si účtujeme storno poplatek 20 % z uhrazené částky.)
b) Převedení 50 % z ceny akce na Vámi zaslaný bankovní účet.
(V případě, že byla zrušená akce hrazena měšcem, dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů a karet, není možné vrácení kurzovného na bankovní účet. Kurzovné vám vrátíme do měšce bez storno poplatku – ad 4a))
Rušíte-li účast na některé z ostatních akcí 5 a méně pracovních dní před začátkem, pak není možná žádná kompenzace. 


5) Permanentky
Storno permanentky je možné za těchto podmínek: 

 • permanentka ještě nebyla využitá (nebyla rezervovaná žádná lekce) a zároveň neuběhlo více než 10 dnů od její úhrady
 • uhrazenou částku převedeme do měšce po uhrazení storno poplatku 100 Kč.

Není možné převést uhrazenou částku zpět na účet a není možná kompenzace již využité permanentky nebo permanentky, která je uhrazená více než 10 dnů.


6) Víkendový pobyt
Rušíte-li účast na víkendovém pobytu 6 a více pracovních dnů před jeho konáním, můžeme vám nabídnout kompenzaci v podobě:

a) Převedení uhrazené částky do měšce po odečtení storno poplatku ve výši nevratné zálohy.
b) Převedení 50 % z ceny akce na Vámi zaslaný bankovní účet po odečtení nevratné zálohy.
c) Najdete – li si za sebe náhradníka, který pojede místo vás, vrátíme vám (nejdříve po uhrazení přihlášky náhradníkem) plnou uhrazenou částku, včetně zálohy buď do měšce nebo na bankovní účet.

(V případě, že byla zrušená akce hrazena měšcem, dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů a karet, není možné vrácení kurzovného na bankovní účet. Kurzovné vám vrátíme do měšce po odečtení nevratné zálohy)
Rušíte-li účast na víkendovým pobytu 5 a méně pracovních dní před začátkem, pak Vám nemůžeme nabídnout žádnou kompenzaci.

7) Dovolené a zahraniční zájezdy
Storno podmínky zahraničních zájezdů a dovolených mají svá zvláštní pravidla, která zveřejňujeme vždy s konkrétní akcí.

8) Individuální lekce
Rušíte-li uhrazenou individuální lekci, je třeba tak učinit písemně emailem (info@centrumtance.cz) minimálně 24 hod před jejím konáním. Můžete rovnou navrhnout i náhradní termín. Pokud nás o zrušení lekce písemně neinformujete anebo tak učiníte později než 24 hodin předem, lekce Vám bez náhrady propadá .

9) Akce hrazené prostřednictvím klientského účtu společnosti Benefity a.s.
V případě úhrady akcí prostřednictvím účtu klienta vedeného ve společnosti Benefity a.s., platí standardní storno podmínky. V případě vrácení platby na bankovní účet se vrací na klientský účet společnosti Benefity a.s.

10) Akce hrazené dárkovými poukazy
Za stornované akce, které byly hrazeny dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů, zbývající část kurzovného vracíme pouze do měšce

11) Online a videolekce
Lekce online a videolekce není možné stornovat (jakmile uhradíte kurzovné, získáváte odkaz na virtuální sál, kde se výuka koná, který zůstává stejný po celou dobu konání kurzu/lekce).  


Případné další dodatky nebo změny ke storno podmínkám vypíšeme vždy s konkrétní akcí.
V případě vrácení kurzovného na bankovní účet tak bude učiněno ve lhůtě 14 dnů.

Zpět na obsah


Změna kurzu během semestru

Potřebujete změnit pravidelný kurz v průběhu semestru? I na to jsme připraveni. Máte-li zakoupený celý pravidelný nebo otevřený kurz (tedy všechny lekce  rámci kurzu, resp. všechny budoucí lekce, pokud přistupujete do kurzu po jeho začátku), můžete přestoupit do jiného kurzu s volnou kapacitou (tzn. který nemá nastaven status "obsazen" nebo "přihlásit jako náhradník"). Vybereme si jen od vás administrativní poplatek ve výši 100 Kč. Peněžní rozdíl v kurzovném Vám vrátíme do měšce, příp. jej doplatíte.

Změnou kurzu ztrácíte nevybrané náhrady u starého kurzu, ale získáváte možnost si vychodit znovu až 3 náhrady (Brno), až 6 náhrad (Praha) v novém kurzu.

Při zakoupení jen několika lekcí v rámci pravidelného nebo otevřeného kurzu (tedy nikoli celého kurzu) není změna těchto lekcí možná. Je ale možné tyto lekce stornovat, viz Storno podmínky.

VÝJIMKA: Nebojte se přihlásit do kurzu s předstihem! :-) Podzimní / jarní kurz lze přehlásit bez účtování storno poplatku 100 Kč nejpozději 14 dní před začátkem semestru.

Zpět na obsah


Nástup v průběhu kurzu

Nástup do již rozběhnutého (a neobsazeného) kurzu je možný. Doporučujeme si nejprve vyzkoušet jednu lekci ve vybraném kurzu a po jejím absolvování a případné konzultaci s lektorem kvůli zameškané látce si doplatit zbytek kurzovného. Je možné se domluvit i na úhradě celého kurzovného a zameškanou lekci či lekce si nahradit v jiném paralelním kurzu s obdobnou náplní, který doporučí lektor.

Zpět na obsah


Zrušení kurzu (nebo jiné akce) ze strany Centra Tance, absence lektora

Zrušení celého kurzu (popř. všech zbývajících lekcí v kurzu), otevřené lekce, semináře, workshopu, soustředění, summer campu: Ve výjimečných případech může dojít ke zrušení akce ze strany Centra Tance. V tomto případě Vám zbývající část kurzovného vrátíme bez jakýchkoli administrativních poplatků nebo po domluvě převedeme na jinou akci. Kurzovné Vám můžeme vrátit na účet (pouze v případech, že byla přihláška hrazena platební kartou / hotově / převodem), nebo do měšce.

Absence lektora – suplování, popř. zrušení lekce v kurzu: V případě absence lektorky/lektora v kurzu zajistí Centrum Tance adekvátní náhradu v podobě jiného lektora. Ve výjimečných situacích může Centrum Tance z důvodu nesehnání adekvátního lektora, popř. z jiných nečekaných příčin konkrétní lekci přesunout nebo zrušit. O této skutečnosti budete informováni telefonicky nebo e-mailem. Za zrušenou lekci peníze nevracíme, ale obdržíte Poukázku na náhradní lekci, případně Vás informujeme o jiné formě náhrady. Poukázka na náhradní lekci platí obvykle několik měsíců, a to jak na kurzy, tak na otevřené lekce a na tréninky bez lektora. Využít ji můžete na lekce v délce 45–90 minut (i když vaše původní zrušená lekce měla např. jen 60 minut) a je přenosná, takže ji můžete někomu darovat. Poukázku si prosím vyzvedněte na jakékoli recepci Centra Tance a odevzdejte před čerpáním náhradní lekce tamtéž. Pokud poukázku na náhradní lekci ztratíte, nelze ji nijak kompenzovat.

Zpět na obsah


Pořizování fotografických, audio a videozáznamů

Vyhrazujeme si právo nafotit nebo natočit průběh lekce, semináře a jiných akcí, které pořádáme, a použít tento materiál k propagaci. Účastníci těchto akcí dávají přihlášením souhlas k tomuto jednání. Nenutíme ale nikoho být na foto/video záběru. Focení nebo točení videí provádíme ojediněle, a kdo si nepřeje být v záběru, nebude s ním foto nebo videozáznam pořízen.

Natáčet na video, fotit nebo jakkoliv jinak zaznamenávat průběh akcí (kurzů, seminářů ad.) je možné pouze po omezenou dobu (např. natočení probírané choreografie) a pouze s výslovným předchozím souhlasem lektora a po domluvě s ostatními účastníky lekce. Zaznamenávat celý průběh lekce možné není. Vyhrazujeme si právo v případě porušení tohoto pravidla okamžitě zrušit bez náhrady vaši účast na kurzu, semináři či jiné akci. Děkujeme za pochopení.

Zpět na obsah


Měšec

Měšec je virtuální konto, které získává každý klient registrací na webových stránkách Centra Tance. Má mnoho výhod (neomezená platnost, bonusy, aj.) Více o měšcích. Peníze vložené do měšce není možné vrátit zpět na účet ani v hotovosti, ale mají neomezenou platnost a lze je použít na úhradu dalších akcí Centra Tance nebo je na vaši žádost převést do měšce někoho jiného.Zpět na obsah


Děti a teenageři

Děti máme rádi :-).

Účast dětí na lekcích s rodičem
Doporučujeme, aby děti a teens navštěvovaly naše specializované kurzy pro děti i teenagery. Náctiletí mohou navštěvovat i kurzy pro dospělé spolu s rodičem. Děkujeme, že respektujete upozornění u vybraných kurzů ohledně vhodnosti pro osoby mladší 15 či 18 let (např. twerk, flirt strip kurzy apod.). Děkujeme také, že nevodíte malé děti jako doprovod na lekce a že respektujete to, že ostatní klienti si přišli na lekce odpočinout a relaxovat a nepřejí si být rušeni přítomností malých dětí. Výjimečně je možné malé dítě vzít s sebou do sálu ale pouze po domluvě s lektorem a recepční. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče.

Zdravotní aspekt
Pokud vaše dítě trpí nějakým zdravotním problémem, konzultujte prosíme s lékařem, zda je pro něj tanec nebo cvičení vhodné. Tanec i cvičení jsou skvělé a zdraví prospěšné formy pohybu, ale pochopte nás, že nemůžeme my ani naši lektoři nést zodpovědnost za případné zdravotní problémy vašeho dítěte. Má-li vaše dítě jakékoli zdravotní indispozice, můžete se kdykoli poradit s našimi lektory, ale ani oni nejsou lékaři. Sdělí vám rádi svůj názor, ale poslední slovo by měl mít vás lékař. Stejně tak nemůžeme nést odpovědnost za děti, které mají specifické chování v důsledku diagnóz jako jsou poruchy chování, pozornosti, nejrůznější syndromy apod.

Zodpovědnost za děti 
Společné prostory, před a po lekci: CT není státní ani školská instituce; neručí za chování dětí v prostorách Centra Tance. Rodiče mají možnost své dítě doprovodit do šatny a počkat s ním na začátek lekce. Po skončení lekce si opět mohou před sálem své dítě vyzvednout. 
Průběh lekce: Lektor dohlíží na to, aby děti respektovaly jeho pokyny a aby prvky prováděly správně. V případě, že dítě takové pokyny nedodržuje, příp. tím přímo ohrožuje zdraví své nebo jiného účastníka, má lektor právo dítě z lekce vykázat. Nemůže ale a nezodpovídá za příp. zranění způsobené cíleným a záměrným nedodržováním pokynů lektora nebo pravidel slušného chování a provozního řádu.

Summer campy pro teens a děti

Zákonné zástupce nezletilých účastníků prosíme o vytisknutí, vyplnění a podepsání souhlasu s odchodem dítěte. Vyplněný formulář prosím vyfoťte a zašlete na náš e-mail (info@centrumtance.cz), popř. odevzdejte osobně na recepci. Nezletilému účastníkovi, který nebude mít vyplněný a podepsaný souhlas, nebude v pauze (ani během lekcí) umožněn odchod z prostor Centra Tance. Po skončení akce přebírá veškerou odpovědnost za dítě jeho zákonný zástupce. 

Centrum Tance zodpovídá za bezvadný stav sálů, pomůcek a tanečních a cvičebních prvků.

Zpět na obsah


Slevy

Poskytujeme slevy držitelům platných karet ISIC, IYTC, ITIC a ALIVE 10% na otevřené lekce, otevřené kurzy a pravidelné kurzy. Tuto slevu akceptujeme vždy na jeden kalendářní rok. V lednu každého roku bude tato sleva z profilu každého našeho klienta, který takovou kartu má, odstraněna. Pro uplatnění slevy na další kalendářní rok prosíme znovu o předložení karty na recepci, a tím bude sleva opět aktivována.

Poskytujeme také slevu senior 10% na otevřené lekce, otevřené kurzy a pravidelné kurzy. Platí pro jakéhokoli klienta věkově 65+ let nebo klienta věkově 60+, který předloží oficiální doklad o přiznaném starobním důchodu.

Slevy se vztahují pouze na klienta, který splňuje dané podmínky (vlastní platnou kartu, splnil věkovou hranici apod.). Není možné na jednu registraci tímto způsobem kupovat kurzovné se slevou pro další osoby.

Slevy nelze uplatňovat zpětně. 

Zpět na obsah


Volné tréninky bez přítomnosti lektora

Volný trénink bez přítomnosti lektora probíhá v prostorách Centra Tance na vlastní nebezpečí a Centrum Tance (Allstar Group s.r.o.) za žádných okolností nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví či majetku. Jsou-li na tréninku bez přítomnosti lektora další osoby, které sál využívají ke stejným účelům, pak se vzájemně respektují a umožňují kvalitní trénink všem přítomným. Všichni účastníci volného tréninku bez přítomnosti lektora se řídí pravidly Centra Tance (viz. "Další ustanovení" v podmínkách účasti) a návodem na manipulaci s pomůckami v daném sále, který obdrží na recepci před vstupem do sálu určeného k volnému tréninku bez přítomnosti lektora.
Dodržují též Provozní řád, především ustanovení o používání sálové taneční obuvi se světlou podrážkou, která nezanechává stopy na podlaze. V případě ušpinění podlahy nevhodnou obuví po vás můžeme požadovat poplatek za vyčištění podlahy ve výši 1000 Kč. Věřte, že každý klient chce přijít do čistého sálu a nad šmouhami způsobené nevhodnou obuví stráví úklid mnoho hodin.

Zpět na obsah


Další ustanovení

 • Na akcích a v prostorách Centra Tance je zakázáno umísťování letáků, plakátů a jiných propagačních předmětů, nabízení vlastního zboží nebo služeb klientům Centra Tance. Apelujeme na dodržování etických zásad a pravidel slušnosti.
 • Centrum Tance může využít svého práva vyloučit bez náhrady z akce účastníka, který v minulosti porušil nebo porušuje výše uvedená pravidla nebo je jeho chování v rozporu s dobrými mravy.
 • Výuková lekce zahrnuje také přípravu a úklid pomůcek, příchod a odchod klientů z a do sálu (cca 5 minut).
 • Vyhrazujeme si právo na změnu sálu v rámci jedné budovy bez předchozího oznámení klientům.
 • Psy ani jiná zvířátka není možné brát s sebou do našich prostor.
 • Registrací na našich stránkách souhlasíte se zpracováních osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
 • Pozdní příchod na lekci ruší ostatní klienty i průběh lekce. Může také vážně ohrozit vaše zdraví, především (ale nejen) v případě fitness a cardio lekcí a lekcí body and mind, protože pozdním příchodem přijdete o rozcvičku a úvodní cviky, a tím vaše tělo a svaly nejsou správně rozcvičené a rozehřáté. Rádi bychom vás požádali, abyste chodili na své lekce včas a prosíme o pochopení, že máme právo vám 5min po začátku lekce již vstup na lekci neumožnit, příp. vaše místo nabídnout jinému zájemci.
 • Na lekcích mohou probíhat namátkové kontroly klientů: řádně přihlášený a hradící klient je vždy u nás na prvním místě. 
 • Šatny nejsou nafukovací, proto děkujeme za to, že při odchodu skříňku vyklidíte pro dalšího klienta. Vyhrazujeme si právo po zavírací době násilím otevřít a vyklidit uzavřené skříňky. Obsah uschováme a bude k vyzvednutí na dané recepci po dobu maximálně jednoho měsíce proti poplatku 500 Kč za vyklizení.
 • Ztratíte-li klíček od skříňky, jsme připraveni vám skříňku odemknout náhradním. Požádáme vás jen o úhradu nákladů 500 Kč spojených se zařízením duplikátu.Jsme velmi rádi, že jste si vybrali pro strávení Vašeho volného času Centrum Tance. Děkujeme.

Zpět na obsah


Datum poslední aktualizace: 22. 5. 2024
Vyhrazujeme si právo Podmínky účasti na kurzech měnit. Přihlášením na kurz nebo jinou akci potvrzujete, že jste seznámeni a souhlasíte s podmínkami účasti výše uvedenými.