Typy lekcí a pokročilosti

V naší nabídce se nejčastěji setkáte s těmito typy kurzů a lekcí:

 • Pravidelný kurz – obsahuje obvykle kolem 20 lekcí a koná se jednou týdně ve stejný čas po celý semestr (na kurz podzimního semestru navazuje kurz jarního semestru). V kurzu se průběžně pracuje na rozvoji pohybových dovedností, případně na choreografiích a lekce na sebe navazují, není tedy vhodné přidat se bez konzultace např. v polovině semestru.
 • Otevřený kurz – podobá se pravidelnému (20 lekcí, jednou týdně ve stejný čas), ale přidat se do něj lze kdykoliv, protože jednotlivé lekce na sebe nenavazují. Typicky se jedná např. o kurzy zumby, fit dance, jógy, cvičení…
 • Speciál – kurz pro malou uzavřenou skupinu 5 nebo 6 klientů s individuálním přístupem, např. pilates na strojích.
 • Otevřená lekce – jednorázová, zpravidla 60minutová lekce, která na nic nenavazuje a zúčastnit se může kdokoliv.
 • Seminář, workshop – speciální jednorázové akce, které jsou zpravidla delší než 60 minut, konají se např. o víkendu a vedou je domácí nebo zahraniční lektoři.
 • Víkend a dovolená – víkendové nebo celotýdenní akce s tancem nebo cvičením v ČR nebo v zahraničí.

Pokročilosti

U každého kurzu, lekce, akce… je uvedena pokročilost. Pokud nevíte, jaká je pro vás ta správná, mrkněte na stručné vysvětlení níže, nebo si nejlépe přijďte vyzkoušet jednu lekci a posuďte sami.

 • Začátečníci (Z) – vhodné pro ty, kteří s daným stylem tance nebo cvičení (nebo s pohybem obecně) začínají. V kurzech se tedy jede úplně od prvních krůčků.
 • Pro všechny – tyto lekce jsou vhodné pro všechny, bez ohledu na pokročilost. Jedná se např. o zumbu, cvičení nebo taneční lekce, kde je možné, aby se podle svých schopností a možností zapojili všichni.
 • Mírně pokročilí (MP) – vhodné pro absolventy začátečnických kurzů nebo pro ty, kteří s daným stylem mají zkušenosti z minulosti.  
 • Středně pokročilí (SP) – vhodné pro absolventy kurzů pro mírně pokročilé.
 • Pokročilí (P) – vhodné pro ty, kteří mají s daným stylem minimálně dvouletou zkušenost. Tato pokročilost je často uvedena u tzv. tanečních skupin, tedy pravidelných kurzů, které fungují nepřetržitě již několik let a přidat se do nich lze jen po konzultaci s vedoucím skupiny, popř. po absolvování konkurzu.