Co to je měšec

Výhody

 • bez omezení platnosti
 • flexibilita ve výběru tanečních lekcí
 • rezervace a nákup jednotlivých lekcí i těsně před konáním dané lekce
 • jednoduchost a přehlednost
 • bonus 4% z celé uhrazené částky za pravidelný nebo otevřený kurz vám uložíme do 10. dne po skončení akce do vašeho měšce pro budoucí platby (kurz musí být plně uhrazený, bonus se nevztahuje na otevřené lekce nebo jiné akce)
 • benevolentní storno podmínky, pokud se rozhodnete pro storno využít měšce

Základní informace

 • Měšec získáváte automaticky registrací na našich stránkách
 • Do měšce si můžete vkládat libovolně velké částky
 • Z měšce můžete hradit otevřené lekce, kurzy nebo další akce
 • Neomezená platnost
 • Vracení peněz z měšce není možné

 

Vkládání peněz do měšce

Váš měšec má jedinečné identifikační číslo, které získáváte registrací na našich webových stránkách. Toto číslo je zobrazeno na Vaší osobní stránce, na kterou máte přístup po přihlášení na www.centrumtance.cz. V případě, že chcete dobít svůj měšec, pak je potřeba číslo Vašeho měšce zadat jako variabilní symbol (VS) při úhradě. Měšec lze doplňovat průběžně jedním ze standardních způsobů placení, tedy buď osobně na některé z našich recepcí, bankovním převodem, dárkovým poukazem nebo převodem konkrétní částky z jiného měšce.

 

Nákup kurzů z měšce

Kurz, do kterého se přihlašujete, můžete zaplatit měšcem

a) buď současně s přihlašováním

b) nebo dodatečně 

 

ad a) Přihlašujete-li se a platíte-li v hotovosti na některé z našich recepcí, pak nahlásíte na recepci, že požadujete úhradu / částečnou úhradu provést z Vašeho měšce. Totéž platí při přihlášení a úhradě telefonicky, kdy se domlouváte s administrativou. Pokud se přihlašujete sami přes naše webové stránky a máte v měšci dost peněz, vyberte způsob úhrady kurzovného "" a zmáčkněte tlačítko Přihlásit.

ad b) Pokud jste se přihlásili na kurz či více kurzů a rozhodli se hradit měšcem, pak doporučujeme dobít měšec na potřebnou částku a provést úhradu tím, že zavoláte na administrativu, která provede potřebné úhrady. 

 

Které výukové lekce lze pomocí měšce zakoupit?

Pomocí měšce lze zakoupit jednotlivé lekce v rámci pravidelných kurzů, otevřených kurzů nebo otevřené lekce, pravidelné kurzy, semináře, speciály, tréninky tanečních skupin, volné lekce bez lektora, které disponují volnou kapacitou, tzn. nejsou plně obsazeny. Měšcem lze hradit i festivaly, workshopy, jednorázové akce, dárkové poukazy, víkendové pobyty.
Z měšce nelze hradit pronájmy a akce, které se nekonají v prostorách Centra Tance: dovolené, soustředění, tábory.

Z měšce lze uhradit také permanentky Centra Tance.

 

Měšec a platba z něj za někoho jiného

Váš měšec nemusí sloužit jenom Vám, můžete z něj zaplatit lekce i kamarádům nebo převést konkrétní částku do měšce někomu jinému.

 

Odhlášení nebo zrušení a vrácení peněz

Pokud jste kurzovné hradili z měšce a zrušení je provedeno z naší strany, kurzovné Vám vrátíme zpět do měšce.

Odhlašujete-li se nebo rušíte účast Vy sami, pak vrácení kurzovného zaplaceného z měšce podléhá stejným pravidlům, jako při úhradě jiným standardním způsobem. Postup při odhlašování se z kurzu naleznete v našich Podmínkách účasti. Vrácení peněz z měšce na účet nebo v hotovosti není možné.

 

Náhlé zaplnění lekce

Vkládáte-li peníze do měšce bankovním převodem (za účelem zakoupení nějaké výukové lekce), může se stát, že se lekce zaplní dříve, než obdržíme Vaši platbu na náš účet a než stihnete lekci zakoupit. V tomto případě není možné po CT jakkoliv vymáhat peníze zpět. Peníze lze však použít na úhradu něčeho jiného.