Moderní
Muzikalita & výraz v orientálním tanci vol. I Videolekce
Online lekce
Katka Derouet
Katka Derouet

2 490 Kč (100 EUR)

Muzikalita & výraz v orientálním tanci vol. I

(OI80125, předtočené lekce / záznam lekce, Videolekce získáte na neomezeně dlouhou dobu)

Hudba. Nepostradatelná součást nejen orientálního tance a zdroj obrovské inspirace pro taneční tvorbu! Poslouchejte. Hudba vám napoví, jak tančit. Věnovat se budeme poslechu hudby a její interpretaci, základnímu rozdělení hudebních nástrojů, arabských rytmů a jejich zapojení do orientální hudby. Úvod lekce tedy věnujeme poslechu a malé teorii hudby (cca 20 minut) a poté se budeme věnovat tanečním kombinacím (cca 60 minut). Nechte se vést a inspirovat úžasnou Katkou Derouet, jejíž muzikalita prostupuje každým jejím tancem.  

 • KDE: Kdekoliv u vás! Díky online připojení za vámi výuka přitančí kamkoliv formou živého vysílání. Kurz se koná v uzavřené soukromé FB skupině, do které budete zařazeni po přihlášení a řádném zaplacení. Po uhrazení požádejte o přístup do soukromé FB skupiny, jejíž adresu uvidíte po úhradě ve vašem profilu po přihlášení na našich web stránkách. Katka vaši platbu ověří a následně žádost potvrdí.
 • CENA: 2490 Kč, 8 lekcí (8 x 80 min)
 • Výuka je vedena česko-anglicky.

Musicality & expression in oriental dance

Music. An indispensable part of not only oriental dance and a source of great inspiration for dance creations! Listen. The music tells you how to dance. We will focus on listening to music and its interpretation, the basic division of musical instruments, Arabic rhythms and their involvement in oriental music. The beginning of the lesson will be devoted to listening and a little theory of music (approx. 20 minutes) and then we will focus on dance combinations (approx. 60 minutes). Let yourself be guided and inspired by the wonderful Katka Derouet, whose musicality defines her each dance.

 • WHERE? Anywhere your place. :) Thanks to the online connection, the lessons will flow anywhere via live broadcast to a private FB group that you will be added to the FB group after booking and paying. You will see the link to the group in your Personal profile on our website after we receive your payment. Please ask for adding in the group directly in the FB group. Katka will approve your access to this FB group. You can watch all the lessons anytime you want. 
 • PRICE? 100 Euros, 8 lessons (8 x 80 min.)
 • Lessons are in Czech and English.
Koupit videolekci
Muzikalita & výraz v orientálním tanci vol. I O kurzu

Hudba. Nepostradatelná součást nejen orientálního tance a zdroj obrovské inspirace pro taneční tvorbu! Poslouchejte. Hudba vám napoví, jak tančit. Věnovat se budeme poslechu hudby a její interpretaci, základnímu rozdělení hudebních nástrojů, arabských rytmů a jejich zapojení do orientální hudby. Úvod lekce tedy věnujeme poslechu a malé teorii hudby (cca 20 minut) a poté se budeme věnovat tanečním kombinacím (cca 60 minut). Nechte se vést a inspirovat úžasnou Katkou Derouet, jejíž muzikalita prostupuje každým jejím tancem.  

 • KDE: Kdekoliv u vás! Díky online připojení za vámi výuka přitančí kamkoliv formou živého vysílání. Kurz se koná v uzavřené soukromé FB skupině, do které budete zařazeni po přihlášení a řádném zaplacení. Po uhrazení požádejte o přístup do soukromé FB skupiny, jejíž adresu uvidíte po úhradě ve vašem profilu po přihlášení na našich web stránkách. Katka vaši platbu ověří a následně žádost potvrdí.
 • CENA: 2490 Kč, 8 lekcí (8 x 80 min)
 • Výuka je vedena česko-anglicky.

Musicality & expression in oriental dance

Music. An indispensable part of not only oriental dance and a source of great inspiration for dance creations! Listen. The music tells you how to dance. We will focus on listening to music and its interpretation, the basic division of musical instruments, Arabic rhythms and their involvement in oriental music. The beginning of the lesson will be devoted to listening and a little theory of music (approx. 20 minutes) and then we will focus on dance combinations (approx. 60 minutes). Let yourself be guided and inspired by the wonderful Katka Derouet, whose musicality defines her each dance.

 • WHERE? Anywhere your place. :) Thanks to the online connection, the lessons will flow anywhere via live broadcast to a private FB group that you will be added to the FB group after booking and paying. You will see the link to the group in your Personal profile on our website after we receive your payment. Please ask for adding in the group directly in the FB group. Katka will approve your access to this FB group. You can watch all the lessons anytime you want. 
 • PRICE? 100 Euros, 8 lessons (8 x 80 min.)
 • Lessons are in Czech and English.
Předtočené lekce / záznam lekce
Předtočené lekce / záznam lekce
Co potřebujete na lekci?

Odkaz na lekci uvidíte ve svém osobním profilu, jakmile obdržíme vaši platbu.

You will see the link to the group in your Personal profile on our website after we receive your payment.

Katka Derouet

Katka Derouet

Katka Derouet (Krejčová) patří ke hvězdám české orientální taneční scény. Její taneční styl a láska k orientálnímu tanci uchvacuje stále více tanečnic po celém světě. Vystupuje a vyučuje nejen u nás, ale i v zahraničí více než 19 let (Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Anglie, Francie, Itálie, Indie, Srbsko, Hong Kong, Čína, Singapur…).…

Více na profilu lektora