• O lektorovi

  Vzkaz pro klienty

  Milé dámy, miluji tanec, nač to tajit. A miluji tanec tak, že mým přáním je alespoň kousek této lásky a nadšení přenést na vás a doufám, že se mi to podaří. Velmi se na hodiny s vámi těším a věřím, že spolu odhalíme vše krásné, co lidem hudba a pohyb již tisíce let přináší.

  Motto: Není důležitá kvantita, ale kvalita.

  Současné styly

  Nejvíce se věnuji tanci klasickému. Na hodinách začínáme vždy na pop-orientu a postupně se přes klasický egyptský styl dostaneme k dalším stylům jako je drumsolo, muwašachat, beledi. Z folklorních tanců se na mých hodinách naučíme saiidi s hůlkou i bez, iskandarani s melayou, hagallu, nubijský styl, beledi s hůlkou i bez a chalíží. Povíme si o folkloru který nebudeme tančit jako je ghawazí, fellahi, shabi, tarab aj. Z orient fusion a pomůcek tančím s jedním a dvěma závoji, s činelky, hedvábnými vějíři, šavlí a svíčkami. Na hodinách vyučuji také teorii rytmů a hudebních nástrojů.

  Dosažené vzdělání, získané certifikáty opravňující k výuce

  Od roku 2006 se jednou až dvakrát do roka zúčastňuji týdenních tanečních festivalů v Káhiře, kde se vyučují klasické i folklorní styly. Zúčastnila jsem se také několika tanečních festivalů v Itálii. Absolvovala jsem Akademii folklorních tanců Ahmeda Fekryho, základy folklorních tanců jsem získala v pásmu seminářů Sary Abou Farhat. Základy rytmů a hudebních nástrojů jsem absolvovala u Eleny Rösler. V rámci mých zahraničních pobytů i celé ČR, jsem absolvovala semináře a soukromé hodiny u lektorů jako je: Mahmoud Reda, Farida Fahmi, Aida Nour, Freiz, Lubna Emam, Nour, Asmahan, Liza Laziza, Khaled Mahmoud, Tito, Zeina, Magdy El Leizy, Virginia, Ousama Emam, Nasra Emam, Sameh El Desouki, Zahra, prof. Hassan Khalil, Raqia Hassan, Mohamed Shahin, Saida, Aziza, Ansuya, Boženka a další. V současné době jsou mými nejinspirativnějšími lektory Shereen, Leila Farid, Jillina a Mohamed Kazafy. I když se mu aktivně nevěnuji, mám ráda tribal styl a každý rok navštěvuji semináře tanečnic jako je Bri Hurley, Sharon Kihara, Rachel Brice aj. K tanci se již čtvrtým rokem věnuji hře na darbuku u Míry Čipery.

  Koncept lekcí

  Na svých lekcích kladu v první řadě důraz na techniku. Správná technika je základ dobrého provedení základních, ale i pokročilých pohybů a také zdravého provedení všech pohybů. A zvládnutí správné techniky nám umožní to nejdůležitější, uvolnit se v tanci a užít si ho. Ze začátku se věnujeme převážně technice, postupně přidáme i teorii rytmů, hudebních nástrojů, taneční pomůcky a folklorní tance. K probrané látce dostanete vždy i hudbu a písemné podklady a to jak k choreografiím, tak k teorii. Mým cílem je, abyste nejen bez problémů zvládly ne vždy zcela jednoduchou látku, ale abyste našly v tanci vše pozitivní, co je v něm možné najít - radost, odpočinek, spokojenost a třeba i naplnění.

  Život s tancem/cvičením v kostce

  Orientálnímu tanci se věnuji od roku 2003 a od roku 2006 ho vyučuji. Tanci jsem se věnovala odmalička, počínaje rytmikou pro děti, přes moderní gymnastiku a standardní a klasické tance, ale teprve v orientu jsem, hlavně díky mé první lektorce Daniele Pardusové, našla samu sebe. Oslovil mě nejen krásnou a barvitou hudbou, ale i ženskými pohyby, kterými se lze vyjádřit téměř bez hranic. K tanci mě inspiruje převážně hudba, která nemusí být vždy jen orientální, a proto i po letech prožitých s orientem vím, že mám stále co objevovat a co se učit.

  Milé ohlasy našich klientů 

  "Dobrý den, v sobotu 14.4. jsem se zúčastnila semináře s Marcelkou Kordačovou a tímto bych jí chtěla moc poděkovat a pochválit celý seminář. Lektorka nám perfektně vysvětlila techniku od začátku až po určitou úroveň, což mě osobně hodně dalo, i když jsem už pokročilejší tanečnice ..., zopakovala jsem si techniku od začátku a opět jsem zjistila, že čím déle tančím, tím méně umím! :o))) Marta B."

   

 • Lekce

  Hledáme pro Vás lekce, počkejte prosím…