Centrum Tance logo
 • O lektorovi

  První impuls k tanci:
  Ve třech letech se má matka rozhodla, že potřebuji pohyb. Zapsala mě do taneční školy. Zkusila jsem různé taneční styly: balet, moderní tanec, step a flamenco. Nejvíce mě nadchlo flamenco, u kterého jsem zůstala dodnes, s menší přestávkou (z důvodu narození dětí a přestěhování do ČR). Všechna ta léta jsem tancovala pro Jose a Helena Montoya Studios. Později jsem byla pozvána do hlavní tanečniho souboru "Jose & Helena Montoya dance group", kde jsem také učila především děti a mládež.

  Taneční úspěchy:
  Výhry v soutěžích, úspěchy na domácí a zahraniční scéně, na jakých projektech spolupracujete, na co jste nejvíce hrdi.

  Pocházím z Jihoafrické republiky. Primer (první zkoušku) jsem absolvovala v 6ti letech a v 19ti ukončila s Instructor de Baile. V rámci mé taneční kariéry jsem absolvovala v JAR různé soutěže a vyhrála medaile jak pro standardní flamenco tak i pro folklorní tance (jota). Vystupovala jsem v Statním divadle, v televizi a také ve Španělské restauraci. Největší dojem na mne udělala (již zesnulá) Mercedez Molina, se kterou jsme měly tu čest tancovat při její cestě po světě. Bylo mi sice 10 let, ale tento velký zážitek se mi vryl do paměti. Dále jsem tancovala s Jose Antonio, Luis Valente, Luisa Cortes, Hazel Acosta. Po příjezdu do ČR jsem vyzkoušela několik učitelů flamenka, než jsem potkala paní prof. Táňu Kristůfkovou, která pro mě byla velkou podporou a mentorka na kterou stále vzpomínám.

  Jak dlouho učím:
  Učím již šest let s přestávkou. Díky Centru Tance a paní prof. Táně Krištůfkové jsem dostala možnost se k učení vrátit.

  Jaké jsou mé lekce:
  Mé lekce jsou postavené na cvičení vedení paží a zápěstí rukou, výuce dupů, krokových vazeb, cvičení točivých prvků a hlavně se věnujeme správnému držení těla a technice tanečního stylu flamenco.

  Co dávám na lekcích navíc:
  Myslím si, že se liším od ostatních hlavně tím, že mám dlouholetou a současně tvrdou školu v zahraničí. Vím, jak pracovat s dětmi a mládeží, neboť jsem v tomto oboru získala potřebnou praxi. Současně mohu říct, že jsem ráda, že se mohu věnovat svému koníčku – tanci a jeho výuce a předávat své zkušenosti ostatním.
  Flamenco se tančí s ruznými rekvizitami jako Manton (španělský šátek), klobouk, Garota a kastaněty. V mých lekcích se všechny tyto rekvizity využívají. Od mírně pokročilé úrovně je hra na kastaněty součástí výuky.
  Lekce mohu vést také v anglickém nebo holandském jazyce.

  Vzkaz pro klienty:
  Účelem jakéhokoliv tance je získání energie a dobré nálady. Flamenco k tomu dodává i to, že se můžete zbavit všeho stresu.

  Quote: “Dance is poem in which each movement is the word” (unknown)

  Citace: „Tanec je báseň, jejíž každý pohyb je slovo“ (neznámé)

  Vystoupení:
  ČR 2009-2010 Let´s Dance, Ples v Plzni, Dance of Love
  Budapešť 2011-2014 různá vystoupení dle přání klientů
  JAR 2015-2017 Státní Divadlo Pretorie, Divadlo Atterbury Pretorie, Státní Divadlo Johannesburg, Viva Espana Restaurace, La Gondola Restaurace a další • Kurzy 0

  Tento lektor momentálně nevede žádné lekce.

  Zkuste něco nového