<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1516017178694353&ev=PageView&noscript=1" />
Centrum Tance
search
clear
 • comment O lektorovi

  Volný trénink v sále Centra Tance bez přítomnosti lektora

  Svým přihlášením stvrzuji, že trénink bude probíhat na vlastní nebezpečí a Centrum Tance (Allstar Group s.r.o.) za žádných okolností nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví či majetku. Potvrzuji, že pokud budou v sále trénovat také další osoby, nebudu je vyrušovat a bez předchozí dohody s nimi a s recepční nebudu pouštět hudbu. Dále potvrzuji, že odpovídám za případné škody, které v sále či prostorách Centra Tance způsobím a uhradím je v plné výši. Stvrzuji také, že ostatním osobám na volném tréninku (v sále ani v šatně či jiných prostorách Centra Tance) nebudu nabízet svoje vlastní služby či zboží nebo služby a zboží třetí osoby. Toto ustanovení se nevztahuje na zboží a služby Allstar Group s.r.o. (např. Centra Tance).

  Souhlasím s tím, že pokud poruším tyto podmínky, má recepční nebo jiný zástupce Allstar Group s.r.o. nárok vyloučit mě z volného tréninku bez nároku na náhradu uhrazené úplaty.

  Centrum Tance se zavazuje, že každý účastník bude mít k dispozici vlastní tyč po dobu volného tréninku.

  Přejeme příjemný tréninkový čas, Vaše Centrum Tance!

 • assignment Kurzy 14

  Trénink pole dance bez lektora

  sobota 17. 3. 2018 10:00 / 60 minut
  Pokročilí
  Václavská - sál 5, Brno
  Bez lektora
  70 (1 lekce)

  Trénink Pole dance bez lektora

  sobota 17. 3. 2018 14:00 / 240 minut
  Pokročilí
  Politických vězňů 8 - sál 4, Praha 1
  Bez lektora
  360 (1 lekce)

  Trénink pole dance bez lektora

  sobota 17. 3. 2018 17:00 / 60 minut
  Pokročilí
  Václavská - sál 5, Brno
  Bez lektora
  70 (1 lekce)

  Trénink pole dance bez lektora

  neděle 18. 3. 2018 17:00 / 60 minut
  Pokročilí
  Václavská - sál 5, Brno
  Bez lektora
  70 (1 lekce)

  Trénink pole dance bez lektora

  úterý 20. 3. 2018 08:30 / 60 minut
  Pokročilí
  Václavská - sál 5, Brno
  Bez lektora
  70 (1 lekce)

  Trénink pole dance bez lektora

  úterý 20. 3. 2018 16:30 / 60 minut
  Pokročilí
  Václavská - sál 5, Brno
  Bez lektora
  70 (1 lekce)

  Trénink pole dance bez lektora

  čtvrtek 22. 3. 2018 18:30 / 60 minut
  Pokročilí
  Václavská - sál 5, Brno
  Bez lektora
  70 (1 lekce)

  Trénink pole dance bez lektora

  čtvrtek 22. 3. 2018 19:30 / 60 minut
  Pokročilí
  Václavská - sál 5, Brno
  Bez lektora
  70 (1 lekce)

  Trénink pole dance bez lektora

  pátek 23. 3. 2018 17:30 / 60 minut
  Pokročilí
  Václavská - sál 5, Brno
  Bez lektora
  70 (1 lekce)

  Trénink pole dance bez lektora

  sobota 24. 3. 2018 10:00 / 60 minut
  Pokročilí
  Václavská - sál 5, Brno
  Bez lektora
  70 (1 lekce)

  Trénink pole dance bez lektora

  neděle 25. 3. 2018 17:00 / 60 minut
  Pokročilí
  Václavská - sál 5, Brno
  Bez lektora
  70 (1 lekce)

  Trénink Matahari Group

  neděle 29. 4. 2018 16:30 / 60 minut
  Pokročilí, lekce: 1 / 2
  Politických vězňů 8 - sál 1, Praha 1
  Bez lektora
  ZDARMA (2 lekce)

  Trénink Pole dance bez lektora

  sobota 17. 3. 2018 09:00 / 60 minut
  Pokročilí
  Politických vězňů 8 - sál 3, Praha 1
  Bez lektora
  300 (1 lekce)

  Trénink Pole dance bez lektora

  pondělí 19. 3. 2018 11:00 / 60 minut
  Pokročilí
  Politických vězňů 8 - sál 3, Praha 1
  Bez lektora
  300 (1 lekce)