<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1516017178694353&ev=PageView&noscript=1" />
Centrum Tance
  • O lektorovi

    „Mám ráda děti a práce s nimi mě velmi těší.  Chci, aby si děti v lekcích zatancovaly, navázaly nová přátelství, potrénovaly fyzičku, uvolnily se a vyblbly a hlavně se skvěle bavily! Hrou rozvíjím jejich pohybové schopnosti a dbám na multižánrovost – ať si každý zkusí více stylů a vyzkouší si, co mu nejlépe sedí. Do lekcí zapojuji také improvizaci, aby se děti naučily samy pohybově vyjádřit a rozvíjely svoji kreativitu.“

    Bc. Adéla Pinknerová je certifikovaný Trenér tanečních sportů - Taneční mistr.

    Tanci se věnuje od svých čtyř let, absolvovala taneční obor na ZUŠ v Brně. Později navštěvovala např. kurzy baletu pro dospělé v taneční škole I. V. Psoty při Národním divadle v Brně nebo se věnovala současnému tanci (contemporary dance). Objevila také kouzlo flamenca a ráda některé prvky tohoto tanečního stylu přidává i do svých lekcí.
    V roce 2014 začala pořádat taneční příměstské tábory pro děti. V roceu 2017 otevřela Taneční kroužek pro děti a kurz pro dospělé Tancování pro dámy. Hudebně-taneční kroužek vyučuje i v brněnských školkách.

  • Kurzy 2