• O lektorovi

  Lektorka absolvovala rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT: Lektor orientálního tance.

  Orientální tanec je pro mě srdeční záležitost. Krásný, ženský a hlavně zdravý pohyb, který pomáhá překonávat různé fyzické a také psychické bariéry. Věřím, že s každou lekcí orientálního tance se žena cítí šťastnější a užívá si stále více a více své ženskosti. Zkrátka je jí dobře v jejím těle. A to je přece krásné poznání.

  Orientálnímu tanci se věnuji již více než 18 let, za tu dobu jsem absolvovala řadu kurzů, seminářů i certifikovaných výukových programů, vzdělávala se u řady českých i zahraničních orientálních tanečnic. Mou věčnou inspirací je Káťa Derouet, nejen v tanci, ale právě i v tom, jak předává svůj taneční um dále.

  V tanci a v rozličných pohybových disciplínách se vzdělávám neustále. A jestli mě něco doopravdy naplňuje, pak je to výuka orientálního tance. Mé lekce mají jasnou strukturu, od zahřátí a protažení, přes výuku orientálních pohybů, tanečních kombinací až po choreografii a závěrečné protažení a relaxaci. Mé žákyně pro mě nejsou jen žákyně, ale především dámy, se kterými se ráda dělím o své zážitky a postřehy a které vždy ráda potkávám i mimo zdi tanečních sálů. Jejich ohlasy mě vždy zahřejí u srdce a zas a znovu mě utvrzují v tom, že má taneční cesta měla být a je opravdu ta MÁ.

 • Lekce

  Tento lektor momentálně nevede žádné lekce.

  Zkuste něco nového