• O lektorovi

  Tančit jsem začala v pěti letech na Základní umělecké škole ve Znojmě. Zde jsem absolvovala 13 let výuky základů baletu a moderního tance pod vedením paní učitelky Evy Lettlové. Souběžně jsem se účastnila čtyř po sobě jdoucích ročníků taneční stáže Tanec bez hranic, kde jsem měla možnost poznat taneční umění v podání zahraničních choreografů a tanečníků současného tance Joshua Pelatzky, Alexandra Lemoine, Fabio Fiorillo, Iker Karrera, Macia del Prete, Terry Beeman a další. Po ukončení Základní umělecké školy ve Znojmě jsem odešla do Prahy studovat medicínu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Tanci jsem se nadále věnovala ve svém volném čase a na podzim 2022 jsem začala tanec vyučovat. Vnímám tanec jako nádherný prostředek vyjádření sebe sama pohybem a ve svých lekcích se snažím o předání této myšlenky.


  Mé lekce se skládají ze tří hlavních častí:

  1) rozcvička, protažení, posilování. 

  2) technika a variace.

  3) hlavní choreografie. 

  V průběhu půl roku vždy pracujeme na jedné či dvou hlavních choreografiích, lekce na sebe tedy navazují. 

   

   

 • Lekce

  Hledáme pro Vás lekce, počkejte prosím…