• O lektorovi

    Tančit jsem začala v pěti letech v Základní umělecké škole ve Znojmě pod vedením Evy Lettlové (Hejtmánkové). Zde jsem absolvovala 13 let výuky základů baletu a moderního tance, dostala jsem první možnost tvořit vlastní choreografii a zatančila jsem si své první autorské duo i sólo. Souběžně s tím jsem se účastnila čtyř po sobě jdoucích ročníků taneční stáže Tanec bez hranic, kde mne nejvíce oslovila tvorba francouzské tanečnice a choreografky Alexandry Lemoine. V tanci jsem se dále samostatně vzdělávala a na podzim roku 2022 jsem začala tanec vyučovat. Vystudovala jsem všeobecné lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a nyní směřuji k získání specializované způsobilosti v oboru pediatrie. Zároveň se snažím nadále rozvíjet v tanci a jeho výuce. Zaměřuji se hlavně na styl Contemporary, Improvizaci/ Experimental a posilování formou Ballet barre. Snažím se o ucelený koncept lekce i celého kurzu. Vnímám tanec jako nádherný prostředek vyjádření sebe sama pohybem a ve svých lekcích se snažím o předání této myšlenky.

    Mou tvorbu najdete na Instagramu: @neuwirthovat

  • Lekce

    Hledáme pro Vás lekce, počkejte prosím…