Orientální tanec
Kouzlo orientální interpretace (14x videolekce) Videolekce
Kurz "Kouzlo orientální interpretace (14x videolekce)" již bohužel skončil. Níže na stránce naleznete aktuální nabídku podobných kurzů.

Kouzlo orientální interpretace (14x videolekce)

(OI71698, online speciál (soukromé skupiny fcb), 14 videolekcí přístupných do 30. 06. 2022)

/ENG below/ Pojďme společně objevovat kouzlo taneční a hudební interpretace! Tvořit budeme na různé interpretačně a stylově odlišné skladby, zaměříme se poslech hudebních nástrojů a rytmů ve skladbách arabských interpretů. Budeme rozvíjet nejen naše pohybové schopnosti díky baletnímu a orientálnímu tréninku, ale i emocionální součást tanečního projevu, tvořivost a svobodu v tanci. V první části kurzu se zaměříme na pestrou inspiraci a interpretaci klasických, moderních i folklórních skladeb (baladi, saidi, shaabi atd.) v druhé části se necháme unést egyptskou klasikou - skladbou Oum Kalthoum - až k tarabu ... :)

  • KDE: Kdekoliv u vás! Díky online připojení za vámi výuka přitančí kamkoliv formou živého vysílání. Kurz se koná v uzavřené soukromé FB skupině (přes YT streaming), do které budete zařazeni po přihlášení a řádném zaplacení. Po uhrazení požádejte o přístup do této soukromé FB skupiny. Katka vaši platbu ověří a následně žádost potvrdí.
  • CENA: 1950 Kč, 14 lekcí (14 x 90 min.)
  • Výuka je vedena česko-anglicky.

Let's discover the magic of dance and music interpretation! We will create different interpretations and different compositions, we will focus on listening to musical instruments and rhythms in the compositions of Arabic artists. We will develop not only our movement skills through ballet and oriental training, but also the emotional part of dance expression, creativity and freedom in dance. In the first part of the course we will focus on the varied inspiration and interpretation of classical, modern and folk songs (ballads, saidi, shaabi, etc.), in the second part we will be enchanted by Egyptian classics - by Oum Kalthoum - to the tarab ... :)

  • WHERE? Anywhere your place. :) Thanks to the online connection, the lessons will flow anywhere via live broadcast to a private FB group (via YT streaming) that you will be added to this FB group after booking and paying.
  • PRICE? 80 Euros, 14 lessons (14 x 90 min.)
  • Lessons are in Czech and English.
Katka Derouet

Katka Derouet

Katka Derouet (Krejčová) patří ke hvězdám české orientální taneční scény. Její taneční styl a láska k orientálnímu tanci uchvacuje stále více tanečnic po celém světě. Vystupuje a vyučuje nejen u nás, ale i v zahraničí více než 19 let (Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Anglie, Francie, Itálie, Indie, Srbsko, Hong Kong, Čína, Singapur…).…

Více na profilu lektora

Aktuální nabídka podobných kurzů