Summer campy
Summer camp pro 18+ (contemporary, balet, ...)
Kurz "Summer camp pro 18+ (contemporary, balet, ...)" již bohužel skončil. Níže na stránce naleznete aktuální nabídku podobných kurzů.

Summer camp pro 18+ (contemporary, balet, ...)

(SCPP83363, soustředění, začátek: 8. 7. 2024, konec: 12. 7. 2024)

Možnost přihlásit se nejprve na UKÁZKOVÉ LEKCE SUMMER CAMPU DNE 8. 7. 2024 - PŘIHLÁŠKY

Na tomto červencovém summer campu se těšte na lekce contemporary, baletu, jazzu a improvizace s lektorkami Maruškou a Terkou.

Program: 

  • lekce se konají: 13:00–14:3015:15–16:45
  • mezi lekcemi je tedy 45 minutová pauza na odpočinek a svačinu :-)

Cena: 

  • 3990 Kč

Ahoj, jsme Marie a Tereza, lektorky Centra Tance, a rády bychom vás pozvaly na náš společný summer camp! Můžete se těšit na lekce klasického baletu a contemporary a protančit tak každý den v těchto dvou stylech, které k sobě bezpochyby patří :-). Zaměříme se společně na technická cvičení, posilování, strečink i nacvičování baletní variace a contemporary choreografie, které v závěru týdne společně odprezentujeme a zdokumentujeme! V průběhu týdne vám zpestříme program i lekcí jazzu či experimental/improvizací. 

LEKCE S MARUŠKOU

Klasický balet 

Klasická taneční technika je základním stavebním kamenem a přípravou pro jakékoliv další taneční styly. Už jen historicky je totiž první uznanou a uzákoněnou taneční technikou na světě, avšak dodnes se její principy, provedení a užití vyvíjejí. Myslím, že každý tanečník by měl projít alespoň jejími základy, které ho naučí správnému držení těla, zlepší koordinaci, posílí tělo i mysl a dovedou ho tak k poznání sebe samého :-).

Lekce jsou tedy určeny opravdu pro každého, kdo chce do baletního světa třeba jen, právě prostřednictvím summer campu, nahlédnout. Budeme začínat od úplného začátku, osvojíme si základní principy skrze technický trénink na zemi, u tyče i ve volnosti a postupně budeme posouvat své možnosti. Společné týdenní snažení pak završíme předvedením nacvičené baletní variace. Důležitý je především pozitivní přístup :-), zbytek nechte na mně, těším se na vás!

Jazz 

Historie jazzového tance je pevně spjata s americkým hudebním divadlem, afro-americkými populárními tanci a vznikem muzikálů. Jazz dance spojuje rytmický pohyb s improvizací, je inspirovaný jazzovou hudbou a městským prostředím. Klíčovými prvky jsou rytmus, izolované pohyby a pevné sepětí s podložím. Jazzový tanec se vyvinul v Americe ve 20. letech minulého století z tzv. „social dances“ a velice rychle se rozšířil na Broadway, do filmu i televize. Dnes se jazzový tanec neomezuje pouze na jazzovou hudbu, ale čerpá i z jiných hudebních stylů (pop, House, R'n'B), využívá prvky z klasického baletu i ustálených technik moderního tance a pracuje s prostorem a dynamikou. Tím vytváří umělecký prožitek, který spojuje techniku s expresí a otevírá tanečníkům široké spektrum možností pro seberealizaci a tvorbu.

Lekci začneme rozehřátím, po němž bude následovat práce s izolovanými pohyby a dynamikou, práce nohou, zaměření na výraz a závěrečné zkombinování těchto všech prvků do krátké taneční vazby. 

LEKCE S TERKOU 

Contemporary

Contemporary neboli současný tanec patří mezi moderní taneční styly. Jeho podstatou je vyjádření myšlenek a pocitů prostřednictvím pohybu. V našem týdenním summer campu se intenzivně zaměříme na oblasti, ze kterých contemporary vychází a na kterých staví – protahování, posilování, piruety, floorwalk, skoky a improvizace – a sestavíme jednu delší choreografii, kterou na konci summer campu natočíme.

Experimental/improvizace

Improvizace je nedílnou součástí současného tance. Posiluje tanečníkovy vyjadřovací schopnosti a pomáhá nalézat nové cesty pohybu těla. V improvizaci je každý pohyb správný. Jde o tvořivý proces, při kterém se tanečník vyjadřuje pohybem na základě momentálního pocitu nebo na základě zadaných úkolů. V průběhu summer campu věnujeme samotné improvizaci jednu celou lekci.

Marie Puchernová

Marie Puchernová

Má cesta k umění započala již v útlém věku, kdy mě rodiče přihlásili na tanec do ZUŠ J. A. Bendy v Benátkách nad Jizerou. Základy a principy tance mi zde položil Pavel Czikrai, na nějž moc ráda vzpomínám. V ZUŠ jsem se postupně rozvíjela v několika uměleckých směrech – ve výtvarném umění, hudební teorii, hře na hudební nástroje a zpěvu. Při…

Více na profilu lektora
Tereza Neuwirthová

Tereza Neuwirthová

Tančit jsem začala v pěti letech v Základní umělecké škole ve Znojmě pod vedením Evy Lettlové (Hejtmánkové). Zde jsem absolvovala 13 let výuky základů baletu a moderního tance, dostala jsem první možnost tvořit vlastní choreografii a zatančila jsem si své první autorské duo i sólo. Souběžně s tím jsem se účastnila čtyř po sobě jdoucích ročníků…

Více na profilu lektora