Začíná 05. 08. 2024
Summer campy
Summer camp pro teens (contemporary, jazz, ...)
pondělí 05. 08. | 10:00
90 minut
Marie Puchernová Adéla Zoe Malenovská
Marie Puchernová, Adéla Zoe Malenovská

3 990 Kč

Summer camp pro teens (contemporary, jazz, ...)

(SCPP83366, soustředění, začátek: 5. 8. 2024, konec: 9. 8. 2024)

Na tomto srpnovém summer campu pro teens (a odvážné děti :-) ) se těšte na lekce contemporary, jazzu a improvizace s lektorkami Maruškou a Adél.

Program: 

  • dopolední lekce: 10:00 až 11:30
  • 60minutová pauza
  • odpolední lekce: 12:30 až 14:00

Cena: 

  • 3990 Kč

Zákonné zástupce nezletilých účastníků prosíme o vytisknutí, vyplnění a podepsání souhlasu s odchodem dítěte. Vyplněný formulář prosím vyfoťte a zašlete na náš e-mail (info@centrumtance.cz), popř. odevzdejte osobně na recepci.

Ahoj, jsme Marie a Adél, lektorky Centra Tance, a rády bychom vás pozvaly na náš společný summer camp se zaměřením na contemporary! Můžete se těšit na lekce oblíbeného contemporary, doplněné o rytmická cvičení, trénink moderních technik, základy taneční akrobacie, strečink, posilování apod. V průběhu týdne vám zpestříme program i lekcí jazzu či experimental/improvizací. Společné týdenní snažení pak završíme předvedením a zdokumentováním na sebe napojených variací z každého dne s Marií a nacvičené větší choreografie s Adél.

Contemporary 

Contemporary nebo také současný tanec se vyvíjí přibližně od poloviny minulého století, kdy především v Americe nově vznikají moderní taneční techniky (Graham, Humphrey, Limón, Horton, Cunningham…). Propojováním těchto technik a jejich principů s vlivem klasického baletu, jazzu, akrobacie i evropského výrazového tance a hledáním svobody pohybu (využíváním improvizačních technik) se nám otvírá dnešní obsáhlý svět contemporary dance. Jeho podstatou je i pohybové vyjádření myšlenek, pocitů a emocí každého z nás. V našem týdenním summer campu se tedy intenzivně zaměříme na všechny oblasti, ze kterých contemporary čerpá a na kterých staví – moderní techniky, strečink, posilování, floorwork, piruety, skoky i improvizace – to vše během lekcí propojíme do několika variací a sestavíme společně jednu větší choreografii, kterou si na konci summer campu natočíme. 

Jazz s Maruškou

Historie jazzového tance je pevně spjata s americkým hudebním divadlem, afro-americkými populárními tanci a vznikem muzikálů. Jazz dance spojuje rytmický pohyb s improvizací, je inspirovaný jazzovou hudbou a městským prostředím. Klíčovými prvky jsou rytmus, izolované pohyby a pevné sepětí s podložím. Jazzový tanec se vyvinul v Americe ve 20. letech minulého století z tzv. „social dances“ a velice rychle se rozšířil na Broadway, do filmu i televize. Dnes se jazzový tanec neomezuje pouze na jazzovou hudbu, ale čerpá i z jiných hudebních stylů (pop, House, R'n'B), využívá prvky z klasického baletu i ustálených technik moderního tance a pracuje s prostorem a dynamikou. Tím vytváří umělecký prožitek, který spojuje techniku s expresí a otevírá tanečníkům široké spektrum možností pro seberealizaci a tvorbu.

Lekci začneme rozehřátím, po němž bude následovat práce s izolovanými pohyby a dynamikou, práce nohou, zaměření na výraz a závěrečné zkombinování těchto všech prvků do krátké taneční vazby. 

Experimental/improvizace s Adél

Experimentální tanec není tak úplně taneční styl, jako spíš způsob vnímání tance, naší mysli a těla. Je založený na improvizaci, experimentu a vyjadřovacím prostředkem nemusí být pouze tanec. Experimental nevznikl v určitém roce nebo období, stále vzniká a každý, kdo se experimentálu věnuje, ho tvoří a formuje. Přestože nebylo určeno období, kdy vznikl, už roky se napříč všemi tanečními komunitami a sférami využívají jeho techniky.

Lekce experimentálního tance bude sloužit jako bezpečný prostor na objevování našeho vlastního způsobu vyjádření, hledání našich pohybových možností a hranic. Také se zaměříme na to, jak vědomě pracovat s naší myslí a emocemi a zapojovat je do našeho tanečního projevu.

Koupit lekce

Summer camp pro teens (contemporary, jazz, ...) O kurzu

Na tomto srpnovém summer campu pro teens (a odvážné děti :-) ) se těšte na lekce contemporary, jazzu a improvizace s lektorkami Maruškou a Adél.

Program: 

  • dopolední lekce: 10:00 až 11:30
  • 60minutová pauza
  • odpolední lekce: 12:30 až 14:00

Cena: 

  • 3990 Kč

Zákonné zástupce nezletilých účastníků prosíme o vytisknutí, vyplnění a podepsání souhlasu s odchodem dítěte. Vyplněný formulář prosím vyfoťte a zašlete na náš e-mail (info@centrumtance.cz), popř. odevzdejte osobně na recepci.

Ahoj, jsme Marie a Adél, lektorky Centra Tance, a rády bychom vás pozvaly na náš společný summer camp se zaměřením na contemporary! Můžete se těšit na lekce oblíbeného contemporary, doplněné o rytmická cvičení, trénink moderních technik, základy taneční akrobacie, strečink, posilování apod. V průběhu týdne vám zpestříme program i lekcí jazzu či experimental/improvizací. Společné týdenní snažení pak završíme předvedením a zdokumentováním na sebe napojených variací z každého dne s Marií a nacvičené větší choreografie s Adél.

Contemporary 

Contemporary nebo také současný tanec se vyvíjí přibližně od poloviny minulého století, kdy především v Americe nově vznikají moderní taneční techniky (Graham, Humphrey, Limón, Horton, Cunningham…). Propojováním těchto technik a jejich principů s vlivem klasického baletu, jazzu, akrobacie i evropského výrazového tance a hledáním svobody pohybu (využíváním improvizačních technik) se nám otvírá dnešní obsáhlý svět contemporary dance. Jeho podstatou je i pohybové vyjádření myšlenek, pocitů a emocí každého z nás. V našem týdenním summer campu se tedy intenzivně zaměříme na všechny oblasti, ze kterých contemporary čerpá a na kterých staví – moderní techniky, strečink, posilování, floorwork, piruety, skoky i improvizace – to vše během lekcí propojíme do několika variací a sestavíme společně jednu větší choreografii, kterou si na konci summer campu natočíme. 

Jazz s Maruškou

Historie jazzového tance je pevně spjata s americkým hudebním divadlem, afro-americkými populárními tanci a vznikem muzikálů. Jazz dance spojuje rytmický pohyb s improvizací, je inspirovaný jazzovou hudbou a městským prostředím. Klíčovými prvky jsou rytmus, izolované pohyby a pevné sepětí s podložím. Jazzový tanec se vyvinul v Americe ve 20. letech minulého století z tzv. „social dances“ a velice rychle se rozšířil na Broadway, do filmu i televize. Dnes se jazzový tanec neomezuje pouze na jazzovou hudbu, ale čerpá i z jiných hudebních stylů (pop, House, R'n'B), využívá prvky z klasického baletu i ustálených technik moderního tance a pracuje s prostorem a dynamikou. Tím vytváří umělecký prožitek, který spojuje techniku s expresí a otevírá tanečníkům široké spektrum možností pro seberealizaci a tvorbu.

Lekci začneme rozehřátím, po němž bude následovat práce s izolovanými pohyby a dynamikou, práce nohou, zaměření na výraz a závěrečné zkombinování těchto všech prvků do krátké taneční vazby. 

Experimental/improvizace s Adél

Experimentální tanec není tak úplně taneční styl, jako spíš způsob vnímání tance, naší mysli a těla. Je založený na improvizaci, experimentu a vyjadřovacím prostředkem nemusí být pouze tanec. Experimental nevznikl v určitém roce nebo období, stále vzniká a každý, kdo se experimentálu věnuje, ho tvoří a formuje. Přestože nebylo určeno období, kdy vznikl, už roky se napříč všemi tanečními komunitami a sférami využívají jeho techniky.

Lekce experimentálního tance bude sloužit jako bezpečný prostor na objevování našeho vlastního způsobu vyjádření, hledání našich pohybových možností a hranic. Také se zaměříme na to, jak vědomě pracovat s naší myslí a emocemi a zapojovat je do našeho tanečního projevu.

Co potřebujete na lekci?

Pohodlné oblečení, např. legíny a tričko, a dostatek pití, příp. oběd/svačinu. Na nohy podle stylu buď ponožky (např. contemporary), nebo pohodlné čisté sportovní boty s nebarvicí podrážkou, popř. jinou obuv dle konkrétního tanečního stylu.

Upozorňujeme, že jídlo není v ceně campu. Je ale možné si přinést vlastní svačinu nebo oběd a uschovat je v ledničce. Popř. lze o pauze mezi lekcemi vyrazit ven, ale u nezletilých účastníků vyžadujeme podepsaný souhlas rodičů, že dítě může samo odcházet.

Marie Puchernová

Marie Puchernová

Má cesta k umění započala již v útlém věku, kdy mě rodiče přihlásili na tanec do ZUŠ J. A. Bendy v Benátkách nad Jizerou. Základy a principy tance mi zde položil Pavel Czikrai, na nějž moc ráda vzpomínám. V ZUŠ jsem se postupně rozvíjela v několika uměleckých směrech – ve výtvarném umění, hudební teorii, hře na hudební nástroje a zpěvu. Při…

Více na profilu lektora
Adéla Zoe Malenovská

Adéla Zoe Malenovská

Ve svém tanečním projevu se zabývám především improvizací a projevem naší osobnosti v ní, dále taky hranicemi těla a mysli, jak je najít a jak s nimi pracovat. Snažím se na tanec nenahlížet jako pouze na estetickou záležitost, ale jako na prostředek, který nám umožňuje poznat do hloubky sami sebe, naše tělo a jeho fungování, emoce a psychické…

Více na profilu lektora