<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1516017178694353&ev=PageView&noscript=1" />
Centrum Tance
UČÍM, TEDY JSEM (Lektor Orientálního Tance)

UČÍM, TEDY JSEM (Lektor Orientálního Tance)

(OP62614, speciál, začátek: 21. 9. 2019, konec: 15. 12. 2019)

Speciální vzdělávací program Kathreen Derouet pro lektorky orientálního tance nebo pokročilé tanečnice, které o výuce orientálního tance uvažují. Vzdělávací program UČÍM, TEDY JSEM obsahuje:- 6 výukových víkendů s Kathreen Derouet- podrobné výukové materiály- certifikát o absolvování programu Místo konání: Centrum Tance,… (pokračování níže)

sobota 14. 12. | 11:00
540 minut

Katka Derouet
Katka Derouet
15 900 Kč

2 650

UČÍM, TEDY JSEM (Lektor Orientálního Tance) O kurzu

Speciální vzdělávací program Kathreen Derouet pro lektorky orientálního tance nebo pokročilé tanečnice, které o výuce orientálního tance uvažují.

Vzdělávací program UČÍM, TEDY JSEM obsahuje:
- 6 výukových víkendů s Kathreen Derouet
- podrobné výukové materiály
- certifikát o absolvování programu

Místo konání: Centrum Tance, Politických vězňů 8 nebo Václavské nám. 36

TERMÍNY:

1. víkend: 21. - 22. 9. 2019 / Politických vězňů 8

2. víkend: 28. - 29. 9. 2019 / Politických vězňů 8

3. víkend: 12. - 13. 10. 2019 / Politických vězňů 8

4. víkend: 2. - 3. 11. 2019 / Václavské nám. 36

5. víkend: 23. - 24. 11. 2019 / Politických vězňů 8

6. víkend: 14. - 15. 12. 2019  / Politických vězňů 8

Nabízíme možnost zakoupit si i jednotlivé výukové víkendy.

Nabízíme také možnost dodělat si rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT = navíc absolvovat sedmý obecně-taneční víkend (7. víkend: 25. - 26. 1. 2020) + praxi + zkoušku.


Program UČÍM, TEDY JSEM tvoří výukovou základnu pro akreditovaný kurz Lektor Orientálního Tance, jehož absolvováním získáte osvědčení o rekvalifikaci vydané MŠMT ČR pro možnost provozovat činnost lektora tance (vázaná živnost). Pro získání certifikátu MŠMT je potřeba si doplnit sedmý obecně-taneční víkend, splnit praxi 10 hodin a zkoušku => VÍCE INFO A PŘIHLÁŠKA 
Pro dotazy ke vzdělávacím programům nebo se chcete s čímkoliv poradit? Pište na email info@lektortance.cz nebo volejte 736 534 304.

PROGRAM Učím, tedy jsem:

 

1. ČÁST: ZÁKLADY ORIENTÁLNÍHO TANCE

První část je zaměřena na důkladné vysvětlení techniky tanečních pohybů. Obsahuje podrobný přehled základních i pokročilých prvků orientálního tance včetně výukové osnovy pro jednotlivé pokročilosti. Nedílnou součástí je také výuka baletu a moderního tance a jejich principů s ohledem na využití v orientálním tanci. V návaznosti na teoretickou výuku taneční techniky se studentky věnují správnému provedení, propojení a interpretaci s ohledem na výuku v praxi. Pozornost směřuje také k teorii – základním informacím o orientálním tanci a závěr výuky je věnovaný (velmi často opomíjenému) strečinku a uvolnění.

 

PRVNÍ VÍKEND

Sobota

11:00-11:30 Úvod

11:30-14:00 Balet, základ každého tance (základní postavení celého těla a paží, technika klasického tance & pohybové principy s ohledem na využití v orientálním tanci)
15:00-16:00 Úvod do orientálního tance (teorie – základní informace o orientálním tanci)
16:00-20:00 Jemné pohyby I. (teoreticko-praktický podrobný přehled základních i pokročilých prvků ze skupiny tzv. jemných pohybů orientálního tance, tipy & triky pro výuku a osnova dle pokročilostí)

Neděle

10:00-12:00 Jemné pohyby II. (pokračování)
12:00-13:00 Orientální paže I. (teoreticko-praktický podrobný přehled základních i pokročilých pohybů pažemi, jejich variace a principy pohybů, tipy & triky pro výuku a osnova dle pokročilostí)
14:00-16:00 Orientální paže II. (pokračování)

16:00-18:00 Koordinace, ladnost, elegance (taneční kombinace spojující jemné pohyby a paže, tipy & triky pro jejich dokonalou souhru)

 

DRUHÝ VÍKEND

Sobota

11:00-12:00 Opakování

12:00-14:00 Moderní tanec (základní technika a principy moderního tance s ohledem na využití v orientálním tanci)

15:00-20:00 Akcenty & shimmy & drum solo (teoreticko-praktický podrobný přehled základních i pokročilých prvků ze skupiny shimmy & akcentů, rozbor a taneční kombinace pro drum solo, tipy & triky pro výuku a osnova dle pokročilostí)

Neděle
10:00-13:00 Orientální kroky & otočky (teoreticko-praktický podrobný přehled základních i pokročilých kroků používaných v orientálním tanci, krokové vzorce a kombinace, tipy & triky pro výuku a osnova dle pokročilostí)

14:00-17:30 Mahmoud Reda v orientálním tanci (taneční kombinace inspirované významným tanečníkem, choreografem a zakladatelem slavné Reda Troupe)

17:30-18:00 Strečink a uvolnění (jak připravit své tělo na tanec a jak ho po tanci protáhnout a zrelaxovat)

 

2. ČÁST: ORIENTÁLNÍ TANEČNÍ STYLY & REKVIZITY

Druhá část je velmi důležitá pro znalost a povědomí o nejrozšířenějších tanečních stylech, protože se věnuje přehledu nejznámějších tradičních i moderních forem orientálního tance teoreticky a prakticky. Důraz je kladen také na výuku tance s rekvizitami a na seznámení se se stylovou rozmanitostí orientálního tance. Studentky se věnují teorii a taneční technice jednotlivých stylů i uceleným choreografiím v souvislosti s lektorskou tvorbou a výukou.

 

TŘETÍ VÍKEND

Sobota

11:00-12:00 Opakování

12:00-14:00 Baladi I. (rozbor hudby, vedená improvizace, tvorba, taneční kombinace, tipy & triky pro tvorbu a výuku baladi)
15:00-16:00 Rozmanitost orientálního tance (teorie – vývoj orientálního tance, přehled tanečních stylů)  
16:00-18:00 Baladi II. (pokračování)

18:00-20:00 Shaabi (taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Neděle

9:00-12:00 Orientální srdcovky (taneční kombinace, výběr z klasických i moderních interpretů arabské hudby)
13:00-14:00 (Nejen) Oum Kalthoum (teorie – přehled nejslavnějších interpretů orientální hudby)
14:00-17:00 Tarab, emoce v tanci (taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

 

ČTVRTÝ VÍKEND

Sobota

11:00-12:00 Opakování

12:00-14:00 Tanec se závojem (technika, tvorba, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)
15:00-18:00 Tanec s hedvábnými vějíři & křídly Isis (technika, tvorba, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

18:00-20:00 Tanec s voi poi (technika, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Neděle

9:00-12:00 Tanec s holí (technika, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)
13:00-15:00 Tanec s melayou (technika, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)
15:00-17:00 Hagala (technika, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

 

3. ČÁST: TVORBA & PRAXE & INTERPRETACE ORIENTÁLNÍHO TANCE

Třetí část se zaměřuje na lektorství v praxi, na zdokonalování a prohloubení tanečních dovedností, na získání inspirace a motivace pro taneční tvorbu pro jednotlivce i skupinu a na mnoho dalších praktických témat nezbytných pro připraveného a sebevědomého lektora orientálního tance.  

 

PÁTÝ VÍKEND

Sobota
11:00-12:00 Opakování

12:00-14:00 Pohybová magie (tvorba, tipy & triky pro vrstvení, propojování a plynulost orientálních pohybů) 
15:00-20:00 Hudba I. (základy hudební nauky, základy hry na činelky, rytmika, přehled základních arabských rytmů a arabských nástrojů, rozbor a poslech hudby pro raks sharki, tipy & triky pro poslech hudby, taneční kombinace, tvorba)

Neděle

9:00-11:00 Hudba II. (taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)
11:00-12:00 Raks sharki I. (tvorba, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)
13:00-16:00 Raks sharki II. (pokračování)
16:00-17:00 Příprava na výuku v praxi (teorie – význam metodického vedení, struktura tanečních hodin, výuka první lekce, tipy & triky pro výuku)

 

ŠESTÝ VÍKEND
Sobota
11:00-12:00 Tvorba choreografie (teorie, tipy & a triky pro tvorbu choreografie)
12:00-14:00 Tvorba sólové choreografie I. (tvorba choreografie dle pokročilostí)

15:00-16:00 Tvorba sólové choreografie II. (pokračování)

16:00-18:00 Výuka v praxi (tipy & a triky pro výuku v praxi)

18:00-20:00 Tvorba skupinové choreografie I. (tipy & a triky pro tvorbu skupinové choreografie)

Neděle
9:00 - 12:00 Tvorba skupinové choreografie II. (pokračování)
13:00 - 17:00 Q&A aneb zeptejte se na cokoliv (závěrečný prostor pro dotazy, sdílení společných zážitků z oblasti výuky, tipy & triky pro zlepšení svého tance i výuky, inspirace, motivace…) 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE: AKREDITOVANÝ KURZ Lektor Orientálního Tance

Kurz UČÍM, TEDY JSEM (6 víkendů s Katkou Derouet) tvoří orientální specializovanou výukovou základnu pro kurz Lektor Orientálního Tance s akreditací MŠMT.

Pokud ke kurzu Učím, tedy jsem absolvujete sedmý výukový víkend 25. - 26. 1. 2020 (obsahuje témata jako taneční pedagogika, dýchání pro tanečníky, první pomoc, taneční výživa, jógu v taneční lekci, principy zdravého pohybu, komunikace, atd.), splníte 10 hodin praxe a závěrečnou zkoušku => získáte certifikát o rekvalifikaci vydaný MŠMT ČR s neomezenou platností pro možnost provozovat činnost lektora tance (vázaná živnost).
PŘIHLÁŠKA NA REKVALIFIKAČNÍ KURZ

Vzkaz od lektorky Katky:
Učení miluji. Podělím se s vámi o všechny své taneční a lektorské zkušenosti, které jsem za svou dlouhou kariéru nasbírala. Budu se vám snažit předat co nejvíce ze své vlastní metodiky, která tanečnicím pomáhá pohybově i interpretačně, inspiruje je i motivuje. Jsem tady pro vás a o všem vám budu vyprávět. 
Těším se na vás!  Kathreen Derouet

Orientální tance

Za kolébku orientálního tance, který známe dnes, je považován Egypt. Orientální tanec má bohatou historii a říká se o něm, že je to nejstarší tanec na světě. (i když tenkrát pravděpodobně nevypadal tak esteticky jako dnes.) Na jeviště se dostal díky kabaretům v Káhiře a jeho sláva zářila především díky kinematografii v době takzvané zlaté éry (golden age). 

Druhy orientálního tance:

  • Folklór (saidi, hagala apod.)
  • Baladi (tradiční styl orientálního tance)
  • Oriental (jevištní styl orientálního tance)
  • Fusion (moderní forma orientálního tance s rekvizitami – se závojem, křídly, hedvábnými vějíři apod.)

Hudba pro orientální tanec je velmi rozmanitá a plná nádherných arabských rytmů hraných na buben ve tvaru přesýpacích hodin – na darbuku. Melodickou linku tvoří tradiční nástroje kanoun nebo oud, případně jiné modernější melodické nástroje. 

Kostýmy na orientální tanec jsou nedílnou součástí šatníku každé tanečnice. Pro styly oriental a fusion můžeme zvolit dvoudílný kostým s odhaleným břichem, pro folklórní styly a baladi je vhodnější obléknout si tradiční galabeu, případně kostým, který je přímo určený pro daný folklórní styl tance. Líčení je v orientálním tanci výrazné a podtrhuje krásu, smyslnost a ženskost. 

Proč začíst s orientálním tancem? Orientální tanec přináší radost a uvolnění, odbourává stres a zvyšuje sebevědomí. Zlepšuje pohyblivost a koordinaci celého těla, posiluje svaly pánevního dna a formuje postavu.

Základní taneční pohyby: 

  • Jemné pohyby (kroužky, osmičky, vlnění tělem apod.)
  • Paže (krásné orientální paže dokreslující pohyb boků)
  • Akcenty a shimmy (akcenty a třasy tělem – oblíbená esence orientálního tance)
  • Kroky a otočky (základní arabský krok a mnoho dalších zajímavých tanečních pohybů po prostoru)

Zdroj: Katka Derouet

Co s sebou?

Jakýkoliv pohodlný oděv, který nebrání v pohybu (tričko, tílko, širší sukni nebo elastické kalhoty, legíny), měkkou obuv se světlou podrážkou, vhodné jsou taneční piškoty nebo footundeez, ale tančit se dá i bosky. Elegantním doplňkem je třásňový šál nebo šátek přes boky. S sebou je dobré mít pití.

Doporučte tento kurz/lekci svým kamarádům a přátelům:

Katka Derouet

Katka Derouet

Katka Derouet (Krejčová) patří ke hvězdám české orientální taneční scény. Její taneční styl a láska k orientálnímu tanci uchvacuje stále více tanečnic po celém světě.  Vystupuje a vyučuje nejen u nás, ale i v zahraničí více než 14 let (Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Anglie, Itálie, Indie, Srbsko, Čína, Singapur…). Získala významná ocenění…

Více na profilu lektora